Externat

Folkhögskolan har även deltagare som inte bor på internatet. För dem finns en mindre avgift att betala.

Du som inte bor på skolan betalar en externatavgiften på 430 kronor för fyra veckor. Den avgiften täcker kostnader för förmiddagsfika (en fralla eller motsvarande), läroböcker, kostnader för vissa måltider i samband med bland annat utflykter, allmän service som olycksfallsförsäkring, samt viss kopiering och utskrift. Avgiften är obligatorisk för alla externatdeltagare. Du som inte bor på skolan kan naturligtvis köpa lunch i skolans matsal.

Senast uppdaterad 2017-08-21 15:36:57