Avstängning

Vår princip är att vi i första hand ska stödja våra studerande, men för att skolan ska fungera för alla krävs att vi följer de regler som finns. Ibland inträffar det tyvärr saker som gör att vi tvingas vidta åtgärder som vi helst skulle vilja slippa.

Grova eller upprepade brott mot våra skolregler kan leda till avstängning från att delta i undervisningen, eller att någon avskiljs för gott från skolan.

Om det uppstår problem och vi tycker att någon studerande äventyrar sin skolgång hos oss, till exempel på grund av hög frånvaro eller upprepade mindre förseelser, brukar vi kalla till ett samtal och uttala en varning. Vi diskuterar också hur vi kan stödja den studerande för att undvika fortsatta problem.

Beslut om avstängning och/eller avskiljning fattas av rektor.

Om du är missnöjd med skolans beslut kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. 

Senast uppdaterad 2016-02-01 13:21:19