Frånvaro

Närvaro

Du har frivilligt ansökt om tillträde till studier på skolan och accepterar därmed skolans fastställda tim- och kursplaner. Detta innebär att alla timmar på schemat, friluftsdagar, stormöten med mera på skoltid är obligatoriska och kräver din närvaro.

Sjukdom

Du sjukanmäler dig eller anmäler vård av sjukt barn mellan klockan 8.00 och 8.30 till elevcoacherna på telefon 0457-731886. Det är viktigt att du som är över 20 år anmäler till CSN, Försäkringskassan och skolan vid varje sjuktillfälle/vård av barn. Anmälan till skolan skall ske varje ny dag även om sjukanmälan gjorts dagen innan. Läkarintyg krävs vid sjukdom eller vård av barn i mer än 1 vecka.

Du som är boende på internatet får vid sjukdom be en kamrat hämta matlåda gjord av kökspersonalen. Hämtas senast kl. 13.00. Detta skall i förväg meddelats köket direkt på tel:

0457-731868 eller 0457-731881. Alternativt kan du be elevcoacherna meddela köket när du sjukanmäler dig.

Ledighet

Blankett för ledighetsansökan finns på skolexpeditionen. Kursansvarig lärare ska tillstyrka ledigheten som därefter beviljas eller avslås av rektorn.

Avbrott/byte av linje

Om du avbryter dina studier eller byter linje inom skolan, ska du fylla i en särskild blankett. Blanketten finns på skolexpeditionen.

Senast uppdaterad 2016-07-22 11:49:05