Trivsel mm

Följande gäller på skolan

  • Undervisningen är obligatorisk enligt timplanen
  • Du ska följa vår drogpolicy
  • Du ska visa hänsyn och ej uppträda störande
  • Alla hjälps åt att hålla ordning i gemensamma utrymmen
  • Landstinget strävar efter rökfri miljö. Särskild hänsyn skall tas till ickerökare

Rökare hänvisas därför till speciella områden där det finns askkoppar

Du ser själv till att trivseln på skolan blir så god som möjligt genom att ta hänsyn till ovanstående punkter.

Gula bladet. Är ett informationsblad om vad som ska ske under veckan. Det utkommer varje fredag och anslås på anslagstavlan.

Cafékvällar: Särskildaaktiviteter på kvällstid. Tider meddelas i Gula bladet.

Cyklar Skolan har ett antal cyklar som kan lånas av deltagarna.

  • Cyklarna lånas ett dygn i taget. Villkor och hyresavtal för cykeluthyrning finns hos vaktmästarna.
  • Cykelnyckeln kvitteras ut på vaktmästeriet vardagar mellan 10.00-10.30.

Trafik

Vi vill gärna ha ett trafikfritt skolområde. Parkering ska ske på skolans parkeringsplatser. Internatdeltagare får parkera på parkeringen/vändplanen i anslutning till internatet. Parkeringen på baksidan av huset är reserverat för skolans fordon och personal.

Skåp

I skolans huvudbyggnad och i Kost-, Konst- och Textilhuset (KTH), finns skåp att låna, till förvaring av böcker m.m. På KTH krävs ett eget hänglås. Nyckel till skåp i huvudbyggnaden kvitteras på expeditionen. En avgift på 300:- faktureras om nyckeln tappas bort och måste ersättas.

Motion

Som deltagare har du tillgång till gymmet i gymnastiksalen. Deltagarnyckel går till låsen, se till att dörrarna är låsta när du lämnar lokalen. Du svarar själv för ordningen.

Du kan även bada bastu gratis vid Salsjön. Anteckna dig på lista i bastukammaren utanför bastun när du badar. Info om tider finns på hemsidan www.salsjon.se

Salar som är tillgängliga efter skolans slut

Huvudbyggnaden: Biblioteket, dagrummet, öppna datasalen på plan 3, gymnastiksalen

KTH: Alla salar utom köket och salar med datorer i (lärarrum, datasal, lektionssal och tv-rum).

Mobiltelefoner

Dessa skall inte vara på under lektionen. Undantag från policyn är upp till lärare på respektive lektion.

Wifi

Alla deltagare har tillgång till wifi (trådlöst internet) i följande byggnader: huvudbyggnad, Gästis och KTH. Där loggar man in med användarkonto som delas ut vid läsårsstart.

Senast uppdaterad 2016-02-01 13:37:34