Foto: Claes Persson

Etableringskursen på Ronneby Airport

2017-03-24

Den 23 mars var Etableringskursen på studiebesök hos Swedavia, Ronneby Airport, som är en av Sveriges 10 statliga flygplatser. Deltagarna fick bland annat se säkerhetsarbetet med passagerare och bagage. De var också med om en flygankomst från- och en avgång till Stockholm, Arlanda.

                     Foto: Claes Persson

En Boeing från Arlanda har just landat.

                     Foto: Claes Persson

En av Etableringskursens deltagare har yrkeserfarenheter inom flyg.

                     Foto: Claes Persson

Etableringskurs VT17 på studiebesök hos Swedavia, Ronneby Airport. 

Senast uppdaterad 2017-03-24 11:46:18