Martin Johansson om Fiskevård

2016-03-10

Att utbildningen till största delen bestod av praktiskt arbete ute i fält och kompletterades med teoretiska bitar trivdes jag väldigt bra med. Man hade gott om tid till egenstudier och eget projektarbete. Det egna intresset och suget efter kunskap är avgörande för vad utbildningen ger just dig och om det ska leda till jobb inom fiskevård.

Tack vare ett stipendium från Mörrums kronolaxfiske fick jag chansen till en bra inblick i förvaltningen av Mörrumsån och knöt en mängd bra kontakter.

Efter avslutad utbildning återvände jag norrut och arbetade med fiskevård för Skellefteå kommun.  Men då jag även träffade kärleken under utbildningen så är jag numera bosatt i Mörrum, jobbar på Harasjömåla fiskecamp, hjälper Mörrums kronolaxfiske med fiskevårdsåtgärder då möjlighet ges, smider egna planer för åtgärder i kustmynnande bäckar och njuter av de fantastiska fiskemöjligheterna Blekinge erbjuder.

Jag behöver kanske inte tillägga att beslutet att gå utbildningen är det bästa jag gjort!

Martin Johansson

Senast uppdaterad 2016-03-10 14:49:33