"Ingen sorg ska finnas mer"

Elin Östling från Karlskrona får Erik Langemarks stipendium.

2018-06-04

Erik Langemarks stipendium tilldelas Elin Östling från Karlskrona med följande motivering:

Elin har arbetat mycket inspirerande och begåvat med bilder skulpturer och texter i textila tekniker. Elin har samlat material från sin närhet i fråga om döden, sorgen och nytt liv. Hon har återanvänt gammalt textilt material och dokumenterar i nya bilder och texter. Elin avser att fortsätta sina studier på HDK - textilkonst i Göteborg till hösten.

Med Elins ansökan om stipendium följde ett personligt brev i vilket hon beskriver sitt arbete. Bilderna nedan är Elins egna och texten i artikeln är hämtad ur hennes brev.

"Nyckelorden i mitt formspråk är: samling, återbruk och dokumentation. Processen är intuitiv och skapar ett samarbete mellan de tre. Jag samlar på bilder, texter och känslor. Det är grundstenarna i mina verk och materialet jag använder är begagnat, något jag hittat eller fått. Jag gör dokumentationer av händelser i mitt liv."

"Jag vill kombinera min konstnärliga samtid med textilens historia, för att jobba ur ett kritiskt perspektiv med grund i samhället vi lever i.Jag har under den senaste tiden arbetat med ett sorgearbete. Jag sörjer de som är döda och förbereder mig för att de som lever ska dö. Den framtida födseln av min systerson har öppnat mig för att se sambandet mellan livet och döden. Förgängelsen. Jag använder den kommande händelsen som en väg ur döden."

Vi på Blekinge folkhögskola är glada att få tilldela Elin Erik Langemarks stipendium och önskar henne all lycka i framtiden i sitt konstnärsskap!

Senast uppdaterad 2018-06-04 16:00:10