A till Ö om läsnedsättning

Alternativa verktyg
Till vänster dyker det upp en massa tips på alt tangentbord med mera. En sida från SPSM

Appar för läs- och skrivstöd
Platser som ger förslag på pedagogiska appar, från Folkbildningsnätet.

Datorprogram ett urval

ClaroRead
Talsyntes. Program som talar när orden skrivs.

Vital
Talsyntes

Vitex 
Läser upp bildfiler och inscannade boksidor

Digitala läroböcker är ofta ett kombinerat material; bok och webbsida, bok och inlästa texter och dyl. Till exempel har Studentlitteratur vad man kallar Digitala produkter eller Bok och digital produkt.

DVD Gustavas ordböcker
Ordböcker med sökmöjligheter

Duvan
Se screeningtest

Dyslexi - Definition från sjukvårdsupplysningen

Dylexi - vanliga frågor om

Dyslexi - info och råd, Dyslexiförbundet

Dyslexi - utredning.
Man börjar med att besöka distriktsläkare. Dyslexiförbundet kan också ge råd och hjälp

Folkbildningsrådets stöd - Statsbidrag, kriterier
Vad som gäller för förstärkningsbidrag (på sidan 12) till exempel att
skolan ska kunna visa hur man konstaterat att deltagaren har en funktionsnedsättning (genom deltagarens egen ansökan, bakgrund eller medverkan, skolans utredning eller på annat sätt). Det ska finnas en dokumenterad plan där det framgår hur man konstaterat behovet av de förstärkta pedagogiska insatserna samt hur dessa ska utformas

Funkanu 
Ett privat företag som arbetar med tillgänglighet på nätet. Se Talande webb.

Förstora text i webbläsaren Explorer: Ctrl och rullknappen på musen. Då kan du förminska eller förstora texten på skärmen.

Hjälpmedelsinstutet 
Här finns tips på appar som stöttar den som har svårt att komma ihåg

Myndigheten för delaktighet
Hjälpmedelsinstitutet har övergått till Myndigheten för delaktighet (ny fr om 20140501)

Hjälpmedel kring Kognition och Kommunikation
En upplysningssida från 1177.

Högskoleprovet
Den som har dyslexi gör samma prov men får längre tid på sig, men då behövs ett intyg. Studera.nu informerar om vad som gäller.

Hörselboken
Information om hörapparater med mera från SPSM

Logoped eller en intygsutfärdare som Universitet och Högskolerådet (tidigare Högskoleverket) godkänt får utfärda intyg för den som har läsnedsättning. Mall för den som utfärdar intyget

Högskolorna - Om att studera på högskola med mentorsstöd från SPSM

Studenter med läsnedsättning som har antagits till högskolestudier har rätt till anpassad kurslitteratur. Anpassad litteratur kan fås som talbok, punktskriftsbok, e-textbok eller förstorad text från Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM).

Hörslinga
Kräver hörapparat och att den som talar har mikrofon

Kartläggning - extra pedagogiska resurser (se bilaga SPS Kartläggning) från Jämshög,för att försöka se vad för behov man har plus en plan

Kännetecken vid läs- och skrivsvårigheter. Från Dyslexi.org

Legimus - en talbokskatalog för den som läsnedsättning. Legimus ger också boktips. Den som har läsnedsättning kan få eget tillstånd att ladda ner talböcker till sin mobil eller dator. Först måste man besöka biblioteket. Finns även som app.

Lär om teknikstöd är en webbsida som vill informera om för de som kommer i kontakt med elever som har kognitiva svårigheter av ett eller annat skäl. Hjälpmedelsinstitutet står bakom.

Läsa med IT - en sida från SPSM

Lättläst - det finns flera förlag som ger ut lättlästa böcker men mest kända är Centrum för lättläst som har ett eget förlag LL-förlaget. Böckerna har tre olika läsnivåer där 1 är den lättaste och 3 har en svårare och längre text.
LL-förlaget ger ut böcker för vuxna.

Lättläst - en angelägenhet för många. En temasida från Folkbildningsnätet

Mobila datorer, smartphones etc, du bär med dig mobil eller surfplatta är ett stort stöd för den som har svårt att komma ihåg, har dyslexi etc. Finns massor med appar som kan stötta på olika sätt. Allt från kalendrar till stavning. Begrepp som kan dyka upp är BYOD - bring your own device.
Skoldatateket har samlat på ställen med app-förslag

Myndigheten för delaktighet (ny fr om 20140501) Delar av f d Hjälpmedelsinst och Handisam. Arbetar med funktionshinderpolitik. Inga hjälpmedel på deras sidor

Inläsningstjänst - Ett företag som läser in läroböcker. man kan beställa inläsning hos dem men om det är en vanlig lärobok kan det hända att boken redan är inläst. Dyr tjänst. En bok ca 800:- Inläsningstjänst finns även som app.

NE - Uppslagsverket Nationalencyklopedin har ofta en lättläst variant på sina artiklar. Det står då ENKEL till vänster om artikeln. Vi har NE på skolans alla datorer.

Rydaholmsmetoden - ett sätt att avhjälpa läs och skrivsvårigheter. Provad på Värnamo folkhögskola
Metoden

Rättigheter för personer med läs- och skrivsvårigheter. Från Dyslexi.org

Screeningtest Duvan. Dyslexiscreening, går att köpa.

Skoldatatek - kommuner kan ha Skoldatatek för att stötta i ungdomsskolan. På den här portalen för landets Skoldatatek får man olika tips. Länkar, artiklar, apptips mm

Skriva med IT - en sida från SPSM. Verktyg, råd och stöd

Smartpen - Samtidigt som du skriver spelar pennan in t ex en föreläsning. Sedan kan du peka på ett ord och få ljudet uppspelat igen vid samma tidpunkt du skrev just det ordet. Pennan kostar ca 1.400:- Priset kan variera, googla på Smartpen och kolla.

Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM. 
SPSM om bidrag

SPSM - Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Folkhögskolor kan söka olika statsbidrag från SPSM

Stöd med IT - SPSM. Bra information att börja med

Talande webb från Funka nu.

Talsyntes - En talsyntes omvandlar text till tal. Olika talsynteser finns, SPSM

UR - En hel serie: Dysslecksi
Se även relaterade program längre ned på sidan
finns även ett program från UR Samtiden om LL-utgivning

Vad beror läs- och skrivsvårigheter på? En artikel: Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter på av docent Christer Jacobsson, Växjö. Utgivare Svenska Dyslexiföreningen.

8 sidor - en papperstidning och en webbsida. Tidningen, som är skriven på lätt svenska, utkommer en gång i veckan är en nyhetstidning som skriver om både in- och utrikes nyheter. 

Boktips 
Bli vän med orden: en liten hjälpreda från A - Ö: om läs och skrivsvårigheter. Finns på biblioteket hylla E

Dyslexi -  en diagnos på gott och ont. Karin Zetterqvist. Finns på biblioteket hylla E
En liten bok om dyslexi av Martin Ingvar. Finns på biblioteket hylla E

När siffrorna skapar kaos: matematiksvårigheter ur en specialpedagogiskt perspektiv. Olav Lunde. Finns på biblioteket hylla E

Senast uppdaterad 2015-09-23 11:07:57