Databaser

Historia
Databas Blekinge
Information om var man kan hitta mer historiska fakta om Blekinge.

Databas över Småland - Öland och Blekinge
Här får du reda på var det finns mer information om bl a Blekinge. Materialet kan finnas på biblioteket. Titta i katalogen när du funnit något du är intresserad av. Databasen har mycket referenser till historia, personer, platser, orter eller händelser.

Lag & rätt
Dokument & Lagar - Sveriges Riksdag
Sveriges Riksdags huvuduppgift är att besluta om frågor som gemensamma för hela samhället.  I Dokument hittar du dokument och information som gör att du kan följa Ríksdagsärenden från förslag till beslut. I menyn till vänster kan du leta vidare bland tydliga rubriker. Du kan också använda sökfunktionen högst upp.
 
Rättsnätet
Rättsnätet innehåller samtliga nu gällande författningar som givits ut i Svensk Författningssamling - SFS.

Länder
Landguiden
Utrikespolitiska institutets fakta om världens alla länder. Här finns möjlighet att jämföra olika länders förhållanden. Lösenord krävs, finns på biblioteket.

IPS
Inter Press Service nyhetsbyrå bevakar särskilt utveckling, miljö, befolkningsfrågor och internationella frågor. Här kan du finna nyheter och information om olika länder. Lösenord krävs, finns på biblioteket.

Miljö
Miljödata 
Sveriges lantbruksuniversitets miljödatabaser och statistik om; övergödning och försurning, om vilt, sjöar, jordbruk, skog och skogsmark mm.
I Artdatabanken kan du söka på arter, biologisk mångfald, rödlistade arter, naturtyper mm.

Statistik
Statistik - SCB
Statistiska Centralbyråns databas med aktuell svensk statistik

Tidskrifter

Artikelsök
Hänvisningar till tusentals svenska tidnings- och tidskriftsartiklar. Lösenord behövs, finns på biblioteket. Längst ned på denna sida kan du få reda på vilka tidningar och tidskrifter som är indexerade i Artikelsök. 

Hela artiklar i fulltextarkiv

Inter Press Service
IPS nyhetsbyrå bevakar särskilt utveckling, miljö, befolkningsfrågor och internationell politik. Folkbildningsnätsinlogg eller kontakta biblioteket.

Library PressDisplay
Dagliga nyheter online. I Library PressDisplay finns 250 tidningar från 55 länder. Alla tidningar är en elektronisk kopia av den tryckta upplagan. 
Ett lånekort i Ronneby bibliotek behövs. Tala med Annika om du inte har något lånekort.

Politiken.se
En politisk och ekonomiskt oberoende tjänst som bevakar svenska samhällsfrågor.
Folkbildningsnätsinlogg eller kontakta biblioteket.

Tidningar/tidskrifter och nyheter att läsa just nu

Dagspress i Sverige från Inetmedia

Newspaperindex-tidningar i alla länder

Nyheter på lätt svenska

8 sidor
Centrum för lättlästs tidning heter 8 sidor. Här kan du följa med i aktuella nyheter på lättläst svenska. Om du vill lyssna på nyheter kan du klicka på bilden av örat på sidan.

Mediekunskap

Mediekompass
Mediekunskap, nutidstips, lektionstips och mycket mer.

Ämnesordregister

Svenska ämnesord : ett register
När du letar artiklar i Artikelsök och vill se vad som finns i ett visst ämne behöver du ämnesord. Här får du reda på vilka ämnesord man kan använda. Prova att skriva in ett ord i "index" på den här sidan. Du får då reda på under vilket signum du ska leta vidare i.  Det här är samma register som "Ämnesordsregistret" som finns på biblioteket, fast mer aktuellt.

 

Senast uppdaterad 2016-08-29 13:17:47