Värdera källor, källförteckningar och upphovsrätt

Kolla källan
Oumbärlig för dig som vill ha tips för att göra ett grundligt arbete. Här kan du läsa det mesta om informationssökning källkritik och upphovsrätt. Filmer och texter hjälper dej att bli en vass informationssökare.

Domännamn

IANA - vad olika domännamn står för

Källförteckningar - att skriva referenser på rätt sätt

Det är meningen att du skall redovisa dina källor när du skrivit ett arbete. Ett tips är att under arbetets gång skriva upp varifrån du hämtar din information. Om du använt olika källor; tidningar, böcker eller nätet så skall de skrivas på olika sätt.  

Att skriva källförteckning, Celsiusskolans råd vid uppsatsskrivande.

Uppsatsskrivning

Att skriva uppsats 
Ett kompendium från Mimers Hus gymnasieskola i Kungälv

Upphovsrätt

Fakta om upphovsrätt

Senast uppdaterad 2015-09-23 11:08:18