Övrig personal

Elevvård
Lars Engqvist (Deltagarstödjare)
Solveig Persson (Kurator)

Studie- och yrkesvägledare
Anna Johansson

Bibliotek                                                                                           Ingela Larsson

Vaktmästeri
Bengt-Åke Carlsson
Richard Gummesson
Henrik Håkansson
Patrik Lundström                                                                                  Thomas Svensson 

Kök och städ
Lena Clementson
Emmy Knutsson
Mona Knutsson
Geovanni Lucero
Anna-Karin Olsson
Jonas Hjörring

Senast uppdaterad 2017-09-07 14:13:34