Övrig personal

Administration
Bertil Karlsson (Rektor)
Ulrika Berg (Externa bokningar/Skoladministration)
Ritva Ström (Skoladministration)

Elevvård
Lars Engqvist (Elevcoach)
Jan Krzyzanowski (Kurator)

Studie- och yrkesvägledare
Anna Johansson

Bibliotek                                                                                            Ingela Larsson

Vaktmästeri
Bengt-Åke Carlsson
Richard Gummesson
Henrik Håkansson
Patrik Lundström                                                                                  Claes Persson                                                                              Thomas Svensson 

Kök och städ
Lena Clementson
Emmy Knutsson
Mona Knutsson
Elisabeth Lindqvist
Geovanni Lucero
Anna-Karin Olsson
Jonas Hjörring

Senast uppdaterad 2017-09-07 14:13:34