Studievägledning

På skolan finns det möjlighet till studie- och yrkesvägledning. Vår studie- och yrkesvägledare heter Malin Petersson och finns på skolan måndagar kl. 13-20, endast ojämna veckor!

Jämna veckor måndagar och onsdagar kl. 20-22, endast via mail och facebook/videochatt.

Till studie- och yrkesvägledare kan du vända dig för samtal och rådgivning om fortsatta studier och yrken.

Du bokar tid med Malin på lista utanför syv-expeditionen, på våning 3 i huvudbyggnaden.

Senast uppdaterad 2016-02-01 13:49:57

Kontakt

Malin Pettersson Studie och yrkesvägledare 0734-471921