Om folkhögskolan

Om du inte tidigare haft kontakt med folkhögskolan kan det vara bra att veta lite om vad som är speciellt med vår skolform.

Verksamheten vid folkhögskolan ska till innehåll och form vara sådan att den:

  • ökar de studerandes medvetenhet om sina egna och omvärldens villkor, prioriterar äldre och korttidsutbildade
  • utvecklar kritiskt omdöme, självständighet och samarbetsförmåga
  • stärker viljan och förmågan att i solidaritet med andra aktivt påverka arbetsliv och samhälle
  • arbetar för en bättre miljö i vår omvärld
  • ökar miljöprofileringen i skolan.

Förutom de traditionella läroämnena ska studierna vid folkhögskolan präglas av en allmän medborgerlig bildning, där de studerande ska vara aktiva i kursuppläggning, val av arbetsformer och litteratur, temadagars utformning och liknande. På vår folkhögskola finns därför bland annat kursråd och internatträffar som ska ta till vara de studerandes demokratiska intressen.

Senast uppdaterad 2018-04-04 14:29:23