Allmän kurs - grundskolenivå

Forma själv din framtid hos oss!
Du har förutsättningarna.
Vi har möjligheterna.

Mål för kursen 

  •  självförtroende
  •  självkännedom
  •  kontaktnät
  •  kommer närmare dina framtidsmål

Arbetssätt som du möter

Studiebesök på arbetspaltser, problemlösning, diskussioner, temarbeten och andra spännande metoder som kan ge dig grundskolebehörigheter samtidigt som du växer som person i samspel med klasskompisar och lärare.

Internationellt projekt  

Förutom din egen kurs kan du även söka till vårt internationella projekt. Projektets inriktning är resa, foto och volontär. Under en halvdag i veckan kommer de som deltar lära sig dokumentera med digital systemkamera för att sedan resa iväg och dokumentera och volontärarbeta i ett annat land. Efter hemkomst görs en utställning av materialet på Blekinge Museum. Läsåret 18/19 kommer resan gå till Marocko. 

Förkunskaper 

Sfi-D krävs för att kunna tillgodogöra sig studierna.

Urvalskriterier

När antal ansökningar överskrider antal platser på kursen tvingas vi göra ett urval. Vi prioriterar då sökande utan grundskola. Utbildningen startar inte om deltagarantalet blir för lågt.

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-11-29 09:07:42

Kontakt

Birgitta Olsson Lärare 0457-731866