Dramapedagogutbildning

Dramapedagogutbildningen är en 2-årig yrkesutbildning som ger dig kunskap och verktyg att arbeta inom många olika områden som utbildning, teater, ledarskap, personalutveckling och hälsoarbete mm.

Nästa gång du kan söka till Dramapedagogutbildningen är till hösten 2020. Ansökningsblanketten kommer finnas tillgängligt fr o m december 2019.


Är det nu du vågar språnget!?

Älskar du att se människor utvecklas?  Drömmer du om att få leda grupper på ett kreativt och personligt sätt? Är du nyfiken på hur man kan blanda drama, teater och ledarskap med tydliga metoder?

Då är Dramapedagogutbildningen något för dig!

Under två år befinner du dig i en öppen, utmanande och kreativ miljö. Vi utforskar tillsammans dramapedagogikens och teaterns möjligheter för utveckling av grupper och individer.

Pedagogikens kärna är kunskap genom Skapande, Agerande och Reflektion tillsammans med gruppen. Dina dagar fylls med praktiska övningar, teori, och praktik för att på ett optimalt sätt ge dig verktyg och kompetens inför arbetslivet. Hos oss börjar Din resa!

Om utbildningen

Dramapedagogutbildningen är en 2-årig yrkesutbildning vars metoder har sitt ursprung i ämnena drama, teater och pedagogik.

Utbildningen syftar till att ge kraftfulla verktyg som gör det möjligt att leda grupper kreativt, konkret och personligt.

I år 1 ingår kortpraktik och auskultationer och i år 2 längre praktikperioder med handledare.

Efter genomgången utbildning kan du söka auktorisation hos RAD (Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger) www.dramapedagogen.se

Kan jag söka? 

Ja om du har grundläggande behörighet, d.v.s. fullständigt slutbetyg från gymnasium eller vad utbildningsanordnare bedömer som motsvarande.

Inför Ansökan

Du som är intresserad av att söka är välkommen att kontakta oss för frågor kring utbildningen. Vill du prata med någon av våra tidigare deltagarna får du gärna kontakta Ellinor Ollson ellinorolsson93@hotmail.com , Liselott Gullbing l.gullbing@gmail.com eller Rebecka ”Fiffi” Sjödin rebecka.sjodin@gmail.com

Kommer jag in?

Efter ansökningsdagarna, som äger rum 10-11/5, där intervjuer, övningar och presentation av utbildningen genomförts, görs ett urval baserat på personliga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta vägs sedan mot hela gruppens dynamik och uppbyggnad.

 


Nedan hittar du vår utbildningsplan.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2018-02-09 13:32:58

Kontakt

Patrik Gullbing Patrik Gullbing Lärare 0457-731885
Maria Ottosson Maria Ottosson Lärare 0457-731885