Etableringskurs

Etableringskurs för nyanlända till Sverige.

Etableringskursen på Blekinge folkhögskola VT 2018 startar den 5 februari och slutar den 3 augusti 2018. Vänd dig till Arbetsförmedlingen om du vill gå kursen.

Uppdrag

Etableringskurs på folkhögskola är ett uppdrag från Arbetsförmedlingen till Folkbildningsrådet att på folkhögskolor genomföra verksamheten enligt regeringsbeslut.

Målgrupp och samverkan

Målgruppen är vissa nyanlända invandrare som har en etableringsplan, främst personer med kort utbildningsbakgrund. Blekinge folkhögskola ansvarar för kursens innehåll och informerar om kursupplägg till Arbetsförmedlingen i Ronneby och Karlshamn, som beslutar vem som ska gå utbildningen.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmålet 2017 är att erbjuda cirka 6500 personer i Sverige utbildning under 6 månader. Deltagaren som genomfört utbildningen får:

  • ett kompetensintyg till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola, inom den kommunala vuxenutbildningen eller SFI.
  • en plan för att fortsätta närma sig arbetsmarknaden.

Innehåll och omfattning

Utbildningen innehåller bland annat grunder i svenska språket, arbetsförberedande och orienterande insatser. De arbetsförberedande aktiviteterna syftar till att öka personens möjlighet till arbete. Orienterande aktiviteter syftar till att öka personens kunskap om arbetsmarknaden. Praktik kan ingå i kursen som ett komplement. Studierna är anpassade efter individens förutsättningar och behov.

Studierna bedrivs på heltid under 26 veckor med 20 h schemalagd tid per vecka. Det ingår inga lov i utbildningen, men helgdagar är lediga.

Utbildningen är kostnadsfri för deltagaren. Den som anvisas till utbildningen får ekonomisk etableringsersättning och omfattas av vissa försäkringar. Kostnader för måltider betalas av deltagaren. 

Vänd dig till Arbetsförmedlingen för mer information!

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2017-11-06 12:11:09

Kontakt

Carina Stjernkvist Projektledare 0734-471269