دوره آموزشی جایگزینی و استقرار

دوره آموزشی جایگزینی و استقرار در موسسه تحصیلات بزرگسالان بلیکینگی ترم خزانی ۲۰۱۵
آغاز از تاریخ ۰۱ - ۰۹ - ۲۰۱۵ و اختتام بتاریخ ۲۹ - ۰۲ - ۲۰۱۶

وظیفه محوله

دوره آموزشی جایگزینی و استقرار در موسسه تحصیلات بزرگسالان یک وظیفه محوله از طرف ادارهٔ کاریابی به شورای تعلیم و تربیه مردم است تا این فعالیت آموزشی را طبق فرمان دولت در موسسات تحصیلات برای بزرگسالان تطبیق کند.

 

گروه مورد نظر و همکاری

گروه مورد نظر برخی از مهاجرین تازه وارد را که دارای یک پلان جایگزینی و استقرار اند، البته در قدم نخست آنعده افراد که سابقه تحصیلی ایشان نسبتاً کوتاه باشد، تشکیل می دهد. موسسه تحصیلات بزرگسالان بلیکینگی مسؤلیت محتوای دوره آموزشی را برعهده دارد و ادارهٔ کاریابی رونیبی را در باره تقسیم اوقات و محتوای آموزش در جریان می گذارد که این اداره تصمیم میگیرد که کدام افرام شامل دوره آموزشی شوند.

 

اهداف فعالیت

هدفت فعالیت برای سال ۲۰۱۵ اینست که برای تقریبا ۲۴۰۰ افراد در سویدن زمینه یک تحصیل شش ماهه مساعد شود. شرکت کنندگان که دوره آموزشی را سپری می کنند، امتیازات آتی را بدست خواهند آورد:

 

  • یک تصدیق قابلیت یا تقدیرنامه که اساس برای ارزیابی در عرصه تحصیلات آئینده در موسسه تحصیلات بزرگسالان، موسسات تحصیلات بزرگسالان مربوط به کمون یا آموزش زبان سویدی برای خارجیان (ایس ایف ای) ثابت خواهد شد.
  • یک برنامه جهت ادامه پروسهٔ نزدیکتر شدن ورود به بازار کار

محتوا و وسعت

علاوه بر دیگر مبانی زبان سویدی، مساعی جهت آماده سازی به کار و مساعی بخاطر جهتیابی, محتوای عمده این دوره آموزش را تشکیل می دهد. هدفت از فعالیتهای آماده سازی به کار اینست که امکانات دریافت یک کار برای افراد مورد نظر افزایش داده شود. هدفت از فعالیت های جهتیابی اینست که آگاهی اشخاص در باره بازار کار بالا برده شود. کارآموزی منحیث یک قسمت تکمیلی ممکن است شامل این دوره آموزشی باشد. تدریس نظر به شرایط و ضرورتهای افراد تعدیل گردیده اند.

 

دروس در طول ۲۶ هفته بطور کل وقته یعنی ۲۰ ساعت در هفته از روی تقسیم اوقات پیش تطبیق می شوند. رخصتی ها شامل این آموزش نمی باشد اما روزهای رخصتی عمومی تعطیل می باشد.

 

دوره آموزشی برای شرکت کنندگان رایگان است. کسانیکه به این آموزش راهنمایی میشوند حق دارند حقوق مالی بشکل تعویض پولی بخاطر جاگزینی و استقرار دریافت کنند و تحت پوشش برخی از بیمه ها قرار خواهند داشت. مصارف غذا از جانب شرکت کنندگان پرداخت می شود. ادارهٔ کاریابی مصارف سفر بالاتر از ۶۰۰ کرون در ماه را پرداخت می نماید.

Senast uppdaterad 2015-06-30 14:35:48