Seniorkurs

Skolan ordnar terminskurser för seniorer. Kursernas inriktningar varierar för de olika terminerna.

Vårens inriktningar fastställs under november månad.
Höstens inriktningar fastställs under maj månad.
Kursutbud och ansökningsblankett hittar du i samma dokument nedan.
Välkommen till seniorkursen!

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2018-11-20 14:24:44

Kontakt

Anette Bohlin Anette Bohlin Lärare 0457-731866
Anneli Vik Anneli Vik Lärare / Biträdande rektor 0457-731880