Seniorkurs

Skolan ordnar terminskurser för seniorer. Kursernas inriktningar varierar för de olika terminerna.

Vårens inriktningar fastställs under november månad.
Höstens inriktningar fastställs under maj månad.
Information om utbud och ansökningsblankett hittar du nedan.
Välkommen till seniorkursen!

Senast uppdaterad 2017-11-17 08:43:37

Kontakt

Anette Bohlin Anette Bohlin Lärare 0457-731866
Anneli Vik Anneli Vik Lärare / Biträdande rektor 0457-731880