Foto: Magdalena Caris

Textillinjen

Vi vill ge dig möjligheter, lust och tid att utveckla och lära känna det textila området närmare.

Mål
Vårt mål med detta år är att ge dig en bred bas för vidare studier. Eftersom Textillinjen ger dig både vävning och sömnad har du efter genomgången
utbildning möjlighet att välja inriktning för framtida textila yrkesval, eller för att själv gå vidare med det textila hantverket.

Arbetsprocessen utgår från elevens eget skapande: idé – praktiskt genomförande – färdig produkt. Den är väl lämpad som förberedelse till framtida högre utbildningar som formgivare/designer, lärare, arbete inom museum etc.

Hösttermin
Denna termin ägnas åt handsömnad, broderi, bandvävning, lapptäckessömnad, vävning, maskinstickning, ullkännedom med spånad och tovning. Här möter man också småslöjd med bl.a. virkning, stickning och knyppling. I samband med vävning ingår bindningslära där vävdataprogrammet Weavepoint används. Du får stor kännedom om färgning på olika sätt och har även materiallära.

Vårtermin
Sömnad med mönsterkonstruktion är huvudämnet under våren. Mönsterkonstruktion är grunden och även detaljsömnad är en viktig del. Dräkthistoria ligger som en temaperiod där vi tittar historiskt och kopplar till nutid med t. ex. korsettsömnad. Textiltryck ligger i början av vårterminen och används bland annat för materialframställning inför sömnaden.

Övrigt
Under läsåret åker vi på flera studieresor bl.a. besöker vi framtida utbildningsmöjligheter på högskolenivå, utställningar och mässor.
Textilavdelningen erbjuder väl utrustade lokaler som du även har tillgång till efter lektionstid. Materialförråd med garn, tyg m.m. är välförsedda och där kan elever köpa material till fördelaktiga priser. Kurslitteratur finns till självkostnadspris.

Ansökan
Vi vill att du skriver ett personligt brev där du berättar om dig själv, dina mål och förväntningar. Det krävs inga speciella förkunskaper men ett stort textilt intresse. Berörda lärare och linjeföreståndare tar tillsammans ut de elever som blir antagna. Meddelande om du har blivit antagen sker
skriftligen via post eller mail.

Kursintyg
Efter avslutad utbildning får eleven kursintyg med redovisning av ämnen på kursen, deras timantal och även en bilaga som mer grundligt redovisar innehåll. Eleven har även möjlighet att framställa arbetsprover inför vidare utbildningar under kursen.

Hösttermin
• Vävning med bindningslära
• Maskinstickning
• Växt- och syntetfärgning
• Materiallära – råmaterial/garn
• Tovning
• Ullspånad och linberedning
• Fackteckning                                                                                      • Handsömnad
• Broderi
• Bandvävning
• Lapptäckessömnad

Vårtermin
• Sömnad med detaljsömnad
• Mönsterkonstruktion
• Materiallära tyger
• Textiltryck
• Historisk sömnad
• Dräkthistoria
• Fackteckning

Internationellt projekt                                                                          Förutom din egen kurs kan du även söka till vårt internationella projekt. Projektets inriktning är resa, foto och volontär. Under en halvdag i veckan kommer de som deltar lära sig dokumentera med digital systemkamera för att sedan resa iväg och dokumentera och volontärarbeta i ett annat land. Efter hemkomst görs en utställning av materialet på Blekinge Museum. Läsåret 18/19 kommer resan gå till Marocko. 

Senast uppdaterad 2017-12-05 14:12:46

Kontakt

Ylva Foglert Ylva Foglert Lärare Textil med teori samt formgivning 0457-731878
Lina Odell Lina Odell Lärare Sömnad, stickning, virkning, mönsterkonstruktion och handsömnad. 0457-731878
Kristina Larsson Lärarassistent Textila hantverk 0457-731878