Allmän kurs - kultur och hälsa - gymnasienivå

Vill du få en andra chans? Har du planer på högre studier? Behöver du läsa in behörigheter? Kom till oss!

Mål för kursen

  • Allmänbildning
  • Förbättrat självförtroende
  • Personlig utveckling

Allmän kurs är också din väg mot grundläggande behörighet.

Arbetssätt och miljö

Ett varierat arbetssätt med diskussioner, föreläsningar, studiebesök, grupparbeten och laborationer formar vårt sätt att jobba på kursen. Skolans profil mot kultur och hälsa genomsyrar undervisningen i alla ämnen.

Studiegrupperna är små, vilket ger lärarna gott om tid för varje deltagare. Vår lilla skola ger stor gemenskap i en trivsam miljö. Biblioteket, gymmet och dagrummet står alltid öppet för dig och dina studiekamrater.

Behörigheter

Utöver grundläggande behörighet kan du uppnå särskilda behörigheter i matematik, historia, samhällskunskap och naturkunskap. För mer information kontakta vår studie- och yrkesvägledare Anna Johansson.

Förkunskaper

Dina förkunskaper, din ambition och studieförmåga avgör om du läser ett eller två år på Allmän kurs.

Om du saknar svensk grundskola ska du att börja dina studier på Allmän kurs – grundskolenivå

Urval

Vid stort antal sökande prioriteras sökande med enbart grundskola samt bristfällig eller äldre gymnasieutbildning.

Internationellt projekt

Förutom din egen kurs kan du även söka till vårt internationella projekt. Projektets inriktning är resa, foto och volontär. Under en halvdag i veckan kommer de som deltar lära sig dokumentera med digital systemkamera för att sedan resa iväg och dokumentera och volontärarbeta i ett annat land. Efter hemkomst görs en utställning av materialet på Blekinge Museum. Läsåret 18/19 kommer resan gå till Marocko. 

 

 

Senast uppdaterad 2018-03-21 15:03:30

Kontakt

Ingrid Landegren Ingrid Landegren Lärare Matematik och naturkunskap 0457-731880
Cecilia Broad Lärare 0457-731874