Allmän kurs med inriktning lärande - gymnasienivå

Lärare, lärarassistent, sjuksköterska eller liknande – är det yrken som lockar dig?

Denna kurs riktar sig till dig som är intresserad av hur vi lär, hur vi fungerar tillsammans och hur vi mår till kropp och själ såväl i yrkeslivet som på fritiden. 

Om du vill ge dig själv ett år på folkhögskola så är det här du ska studera under det närmaste läsåret! Om du har ambitionen att plugga vidare till högskola/universitet kan du nå grundläggande och särskild behörighet genom denna kurs. Du bör ha gått ett par år på gymnasiet/motsvarande och ha några kurser med dig i bagaget.

Förutom de gymnasiegemensamma kurserna Samhällskunskap, Historia och Religion (beroende på vad du behöver), Svenska 3, Engelska 6 läser du Naturkunskap 2, Matematik 2 samt pedagogikkurserna Hälsopedagogik och Lärande och utveckling. Vi växlar mellan att arbeta ämnesöverskridande och traditionellt ämnesavgränsat, i projekt eller tematiskt och även laborativt.

Studiebesök, utflykter och andra för skolan gemensamma aktiviteter förekommer som obligatoriska inslag och eftersom kultur och hälsa är skolans profil så lyfter vi dessa begrepp i vårt dagliga arbete.  

Du är intresserad av människor och vi är intresserade av dig. Tillsammans gör vi läsåret till en minnesvärd och intressant tid.

Förkunskapskrav

Svenska 1 och 2 (eller motsvarande), matematik 1, engelska 5, naturkunskap 1 och någon behörighet i samhällskunskap, historia eller religion

Urvalskriterier

Ansökan inkommen innan ansökningstiden gått ut.

Internationellt projekt                                                                                  

Förutom din egen kurs kan du även söka till vårt internationella projekt. Projektets inriktning är resa, foto och volontär. Under en halvdag i veckan kommer de som deltar lära sig dokumentera med digital systemkamera för att sedan resa iväg och dokumentera och volontärarbeta i ett annat land. Efter hemkomst görs en utställning av materialet på Blekinge Museum. Läsåret 18/19 kommer resan gå till Marocko. 

 

Senast uppdaterad 2017-12-05 14:05:30

Kontakt

Anna Johansson Anna Johansson Lärare och SYV 0457-731884