Ljus faller genom träd i en skog

Föreläsningsdag om modern syn på hälsa

Tisdag 17 september bjuder vi på föreläsningar hela dagen i skolans huvudbyggnad!

Blekinge Folkhögskola fyller 150 år och startar höstens firande genom att bjuda in till en föreläsningsdag i temat modern syn på hälsa.

Föreläsningsprogram:
08.30-09.30 Kompetensresa till YtterJärna.
I en vacker funktionell, lugnande och stimulerande miljö påverkas människor i sin hälsoprocess. Att vårdmiljön bidrar till läkande har alltid varit en viktig del av den helhetssyn på hälsa som Antroposoferna står för. Färgsättningen på byggnaderna och den omgivande miljön av natur och trädgård har en viktig roll. Berättelser och bilder från Vidar Rehab, Örjanskolan, Trädgårdsparken, Kulturhuset samt Skillebyholm, utbildningsleverantör i biodynamisk odling.
Föreläsare: Carina Svensson, Utbildare i hälsa på Blekinge folkhögskola

09.30-10.00 Förmiddagskaffe

10.00-11.00 Om vikten av mening. Trädgårdskulturens utveckling, historiskt och in i samtiden.
Med utgångspunkt i en historiefilosofisk och en språkteoretisk tradition, som går tillbaks till Aristoteles och den italienske filosofen Giambattista Vico presenteras ett handlingsteoretiskt perspektiv på kunskap, som har för avsikt att förstå de överväganden och de intentioner som döljer sig bakom det sätt som människor väljer att arbeta med trädgård på.
Föreläsare: Eva Gustavsson Landskapsarkitekt, Universitetslektor, forskare vid SLU Alnarp

11.00-12.00 Om utomhuspedagogik, hälsa och behovet av attraktiva landskap och vackra trädgårdar.
Var tid kräver sin språkdräkt, sitt sätt att uttrycka sig. Om dagens mål i hälsa, när-, kultur- och ekoturism med Blekinge, Sveriges trädgård och kurortstanken, som två av benen för den tidiga svenska turismen och hur detta lever vidare i Blekinges turism och boende!
Föreläsare: Roland Gustavsson landskapsarkitekt, Professor i vegetationsbyggnad vid SLU Alnarp

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 AHA -Allmänhälsa för självständiga friska individer.
5 % av svenska barn utretts varje dag för riskabel beroende framkallande amfetaminexponering. Svenska psykospatienter och diabetiker (typ1 & typ 2) lever 20 - 30 år kortare än övriga svenskar. Kan ökad förståelse och livsstilsförändringar vända risker till långsiktiga hälsomässiga fördelar och ökad överlevnad?
Föreläsare: Doktor John Blivik verksamhetschef och författare.

15.00-15.30 Eftermiddagskaffe

15.30-16.45 Varför åka långt när allting är så nära?
Blekingeleden tar vandraren genom majestätiska ädellövskogar, förbi strömmande fiskrika vattendrag och ut till skärgårdens lantliga idyller. Att genomföra ”Svemester” är att resa hållbart och klimatsmart. Vikten av att vara stolta ambassadörer för Blekinge - Sverige Trädgård. Hur påverkas vår hälsa av naturupplevelser och vandringar? Hur kan man odla giftfritt i trädgården? Hur kan självhushållning främja lokalt mathantverks tradition? Allmänna vandringstips med eller utan familj!
Föreläsare: Niklas Kämpegård fotograf, skribent och författare av böcker med inriktning friluftsliv, krisberedskap, odling och självhushållning.

16.45-17.00 Summering och avslut.

17.00-17.30 För de som önskar, Promenad i parken eller Stillhetsövning intill flaggstången utanför huvudbyggnaden.

Föreläsningarna är gratis och lunch/fika finns att köpa på skolan. Anmälan senast 12/9.
Välj om du har möjlighet att stanna hela dagen eller vissa delar av dagen. Anmälan skickas till folkhogskolan@regionblekinge.se
Märk: Anmälan till 17/9. Glöm ej notera heldag eller specifika föreläsningspass.

Varmt välkommen!