Information om Corona

Till alla deltagare på Blekinge folkhögskola:

Region Blekinges nämnd för Kultur och Bildning, har idag 17/3 beslutat att följa regeringens rekommendationer och låta all undervisning övergå till distansstudier.

Alla lärare har fram t o m fredag på sig att lösa så att alla kurser kan bedrivas på distans tills vidare. Du som deltagare måste följa och utföra de uppgifter du får. Personalen kommer att finnas på skolan, om de ej är sjuka eller av andra anledningar behöver vara hemma och kommer att vara tillgängliga online för deltagarna. Din lärare kommer informera dig om hur studierna kommer bedrivas.

Seniorkurserna kommer att pausas helt fr o m imorgon.

Deltagare som bor på internatet får bo kvar och köket kommer att laga frukost, förmiddagsfika och lunch.

Om du blir sjuk och inte kan bedriva dina studier på distans gäller samma sjukregler som vanligt.

Information gällande avgifter för folkhögskolans deltagare from april 2020 pga Corona

I samråd med Ekonomichefen på Region Blekinge, gäller följande:

  • Samtliga utskickade fakturor gällande internat- externatavgift tom mars månad ska betalas som vanligt.
  • Externatavgiften from april 175:-/4 veckorsperiod (för försäkringar läromedel etc.)
  • Internatavgiften kan variera beroende på vilket val deltagaren gör:

Alternativ 1

Jag bor kvar på skolan under distansstudieperioden och äter som vanligt i matsalen.

Kostnad 4000 kr/fyraveckorsperiod

Alternativ 2

Jag vill studera på annan ort, men ha kvar mitt rum/hyra, äter inte i matsalen.

Kostnad 2000 kr/fyraveckorsperiod

Alternativ 3

Jag vill flytta ut från internatet och bli externatdeltagare.

Kostnad 175 kr/fyraveckorsperiod

Utskickad fakturan för Senioravgiften ska betalas! Då seniorkurserna är pausade och förväntas öppna upp i maj ska fakturan betalas. Om samhällsutvecklingen skulle visa sig omöjliggöra en nystart kommer avgiften att återbetalas, dock med avdrag för den kurstid som redan genomförts.