Internat

På Blekinge folkhögskolas internat bor du mitt i naturen i Sveriges trädgård!

Internatet på Blekinge folkhögskola har 70 rum belägna dels i två stora nybyggda hus och dels i tre mindre lite äldre hus.

I alla hus finns gemensamma rum med tv och kök för enklare matlagning samt tvättstuga. Toalett finns på varje rum och dusch finns antingen på rummet eller i korridor. Skolan värnar om miljön, vilket innebär sopsortering som deltagarna själva tar ansvar för.

På vårt internat finns det möjlighet att få ta med sig husdjur till vissa av rummen.

Alla rum är inredda med säng, skrivbord, stol, bokhylla och garderober. Du tar själv med kudde, täcke sängkläder och handdukar.

Det finns tillgång till internet som ingår i hyran.

Skolan har femdagarsinternat, vilket innebär att mat serveras måndag till fredag. De måltider som ingår i internatavgiften är frukost och lunch samt fritt kaffe/te. Det går även att köpa förmiddagsfika på skolan.

Villkor för uppsägning av rummet och internatavgiften kan du läsa om i ditt hyresavtal (den är olika beroende på om du bor på nya eller gamla internatet). Om du inte vet om du kommer bo på nya eller gamla internatet så kontakta internatföreståndaren.

Hyresavtal för läsåret 23/24 är under arbete och kommer publiceras här så fort de är klara.

Fritid

På skolan finns det ett mindre obemannat bibliotek och på flera ställen datorer med tillgång till internet dygnet runt. I skolans huvudbyggnad finns ett biljardbord samt ett dagrum med tv och tidningar.

Det finns tillgång till ett styrketräningsrum och en gymnastiksal.

I närhet till skolan ligger Salsjön med motionsslingor, bad och bastu och du har drygt en mil till havet och skärgården. Omgivningarna runt skolan inbjuder till utflykter, till fots och på cykel.

Regler och annat

På internatet ansvarar du själv för ordningen och städningen på ditt rum och i övriga utrymmen tillsammans med dina rumsgrannar. Visa hänsyn mot dina rumsgrannar. Det ska vara lugnt och tyst mellan kl. 22.00-06.00. Om du planerar att ha övernattningsgäster så kontakta internatföreståndaren i förväg. Levande ljus, rökelse etc. är inte tillåtet i boendet. Skador på inventarier under hyrestiden svarar du själv för - det gäller även allmänna utrymmen. Du som bor tillsammans med ditt husdjur är ansvarig för att djuret endast får vistas på ditt rum och inte i köket eller andra allmänna utrymmen. . Alla rum är rökfria, rökning är inte tillåtet på internatet eller i någon av skolans lokaler utan endast tillåten på anvisad plats utomhus. Alkohol och droger är inte tillåtna i skolans lokaler, internatets allmänna utrymmen, ej heller på skolans område. Skolan har en drogpolicy Pdf, 63.5 kB. som ska följas och undertecknas av varje deltagare.

Husmöten

Husmöten tillsammans med internatföreståndare och deltagarstödjare sker vanligtvis tre gånger per termin och är obligatoriska för internatboende.

Brandsäkerhet

Dörrarna är försedda med automatiska dörrstängare för att hindra brandspridning i händelse av brand. Man får därför INTE ställa upp dörrarna med hjälp av klossar eller liknande.

Använd inte korridorerna som förvaringsplats, de måste vara fria som utrymningsvägar i händelse av brand.

Post

Bor du på internatet är din nya adress

Ditt namn
Blekinge folkhögskola
Internat, Hus .... Rum ....
Folkhögskolevägen 6
372 60 Bräkne-Hoby

OBS! Kom ihåg att ange rum och hus i din nya adress. Du behöver inte folkbokföra dig i Blekinge, du kan göra en tillfällig adressändring. Dagens post läggs ut runt lunchtid i brevlådorna som finns i bakre entréhallen i huvudbyggnaden. Avgående post kan lämnas på expeditionen.

Om det händer något med t ex el eller vatten i huset kvällar eller helger finns ett jourtelefonnummer för att få hjälp. Information om detta finns anslaget i varje hus.