Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden har det politiska ansvaret för Region Blekinges folkhögskola.

Ledamöter

Inger Åkesson (KD)

Ivar Wenster (S)

Sigrid Johansson (M)

Kennet Henningsson (C)

Katarina Skantze (L)

Annelie Rosenqvist (S)

Lena Sandgren (S)

Viveka Söderdahl (V)

Margaretha Lennarthsson (SD)

Margaretha Jonasson (SD)

Kevin Lill (C)

Ersättare

Mattias Liedholm (M)

Artur Hulu (M)

Lena Häggblad (C)

Christel Henningsson (KD)

Iman Omairat (L)

Ida Larsson (S)

Patrik Sjöstedt (S)

Egzonita Maxhuni (S)

Rune Kronqvist (S)

Bente Eklund (SD)

Anette Ivekull (SD)