Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden har det politiska ansvaret för Blekinge folkhögskola.

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden beslutar i ärenden som avser den egna verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Nämnden ska leda Region Blekinges kultur- och bildningsområde samt för de institutioner, exklusive stiftelser, inom området för vilka Region Blekinge är huvudman.

Kultur- och bildningsnämnden ska leda Blekinge folkhögskola.

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att genomföra kulturplanen beslutad av regionfullmäktige, ge uppdrag inom verksamhetsområdet och för uppföljning och utvärdering av uppdragen.

Anna-Lena Malm, regional utvecklingsdirektör, är ansvarig tjänsteperson emot kultur- och bildningsnämnden.

Ordförande 2023–2026

  • Billy Åkerström (KD), ordförande
  • Jens Melander (S), förste vice ordförande
  • Karolina Widerberg (SD), andre vice ordförande

Länk till ledamöter i kultur- och bildningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.