Covid-19

Handlingsplan under Corona (Covid-19) -pandemin för Blekinge folkhögskola höstterminen 2020

Handlingsplan för att förhindra att smitta, gällande Covid-19, uppkommer i Blekinge folkhögskolas verksamheter.

Planen kommer att revideras efter hand. Vid ett större utbrott av smitta kan undervisningen komma att ställas om till distansundervisning. Vi följer noga utvecklingen i samhället, vilket innebär att nya åtgärder kan komma att sättas in på skolan.

Det viktigaste av allt är det personliga ansvaret!

 • Två meters omtanke
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk
 • Handhygien, tvål och vatten samt handsprit

Övergripande

Det absolut viktigaste är att alla tar sitt ansvar, både personal och kursdeltagare, för att vi ska kunna bedriva verksamheten. Sker inte detta så kan vi bli tvungna att stänga skolan, kurser och internat.

 • Håll avstånd både inomhus och utomhus. 2-metersregeln gäller.
 • God handhygien gäller i alla sammanhang. Tvål och vatten samt handsprit.
 • Stanna hemma om du känner det minsta symtom som till exempel halsont, snuva eller hosta. Även andra symtom kan förekomma. Är du osäker ring 1177
 • Har du varit sjuk måste du stanna hemma två symtomfria dagar innan du kommer tillbaka till skolan.
 • Håll dig till anvisad toalett för din kurs. Gå inte till andra toaletter.
 • Är du sjuk meddela din lärare och administrationen. Fråga din lärare om distansundervisning om du bara har lindriga symtom.
 • Vid sjukdom hos de som bor på internatet gäller att du ska åka till din hemkommun. Gäller inte om du är folkbokförd i Ronneby kommun.
 • Vid smitta på internatet kan karantän för hela huset förekomma.
 • Respektera alla anvisningar och var rädd om varandra, inte minst våra seniorer. Rör dig inte i de områden som är anvisade för seniorverksamhet som till exempel tältpaviljonger utomhus.
 • Munskydd skyddar inte dig själv utan skyddar andra personer i omgivningen. Är du riktigt nära en annan person så är det inte säkert att munskyddet gör nytta. Egentillverkade munskydd fungerar ej förutom i avskräckande syfte.

All personal

Arbete på skolan gäller men är du sjuk eller krasslig kan distansarbete förekomma. Testning vid symtom, kontakta vårdcentralen och uppge att du arbetar i Region Blekinge.

Har du testats positiv så gäller följande:

 • Stanna hemma minst sju dagar ifrån utbrottet
 • Samt två dagar feberfri och en allmän förbättring av hälsoläget
 • Troligtvis har du skydd i 6 månader men avvikelser har förekommit

Undervisning

Undervisning kan ske på distans vid behov.

Tänk på!

 • Anpassa undervisning efter situation
 • Mindre grupper
 • Gärna utomhus
 • Anpassa lokalerna
 • Påminn om distans och handhygien
 • Hjälp till med att rengöra och desinficera material och ytor som till exempel datorer, dörrhandtag, stolsryggar, bänkar med mera
 • Använd bara de lokaler, ingångar och toaletter som används av din kurs
 • Inga resor utomläns är tillåtna
 • Vid utflykt där skolans bussar används så får bara fem personer åka i varje buss

Restaurang och mat

Restaurangen är anpassad för ”Coronasittning” och detta måste respekteras. Det kommer finnas möjlighet att sitta och äta i dagrummet och gymnastiksalen.

Viktigt att handhygien fungerar, tvätta och använd handsprit innan du går in i matsalen.

Följ kökspersonalens anvisningar.

Seniorer

 • All undervisning sker utomhus och i alla väder
 • Lektionssalar är utomhus i tält/paviljonger, förutom några undantag
 • Kaffekorgar och lunchlådor intages utomhus
 • Håll avstånd även utomhus
 • Använd bara tilldelade toaletter för seniorverksamheten.

Internatet

 • God handhygien gäller i alla utrymmen
 • Följ anvisningar och håll avstånd
 • Dela upp i matlag i varje hus
 • Håll dig i ditt hus så långt som möjligt
 • Inga stora sammankomster, fester eller liknande få förekomma.
 • Skolan kompletterar med extra städning i gemensamma ytor, i varje hus, men det är de boende som ansvarar för hygienen i sitt hus/rum
 • Inga gäster eller besökare till internatet är tillåtet
 • Vid konstaterad smitta gäller karantän för hela huset, där den smittade bor
 • Utomläns tillhörande kursdeltagare ska vid smitta av Covid-19 åka till sin hemkommun (folkbokföringsadress) om möjligt och få vård där. Dock inga transporter via offentliga färdmedel så som buss och tåg. Folkhögskolan ombesörjer inga transporter men ingen skickas hem utan plan för hur hemtransport skall genomföras.

Exempel på scenario:

 1. Om vi har en kursdeltagare som är boende på internatet med symtom (ej konstaterad Covid-19)? Personen isoleras direkt på sitt rum och testas så fort som möjligt. Övriga boende i det internathuset bor kvar men har ingen kontakt med den misstänkt smittade. Smittspårning ska genomföras omgående.
 2. Om vi har ett enstaka fall av konstaterad smitta (Covid-19) på en kursdeltagare som bor på internatet? Personen isoleras i sitt rum (eller åker hem till eget boende, dock inte offentliga färdmedel). Alla boende i det aktuella huset genomför testning för Covid-19. Skolledningen ska alltid kontaktas vid konstaterad smitta.
 3. Om vi har enstaka fall av konstaterad Covid-19 på skolan? Vi går över till distansundervisning för de kurser som de smittade går på. Testning av kursdeltagare och personal på berörda kurser.
 4. Om vi har en smittspridning av Covid-19 på skolan/internatet? Vi går över till distansundervisning. De internatboende som kan, lämnar internatet för annat boende. Övriga isoleras. Omfattande testning av samtliga, personal och kursdeltagare genomföres.
 5. Utbrott av smitta i seniorverksamheten eller ett större utbrott på skolan kan leda till nedstängning av verksamheten. Detta måste informeras skyndsamt via hemsida, SMS och e-mail till kursdeltagarna i seniorverksamheten. Ansvariga för detta är kursföreståndarna för seniorverksamheten.
 6. Testning av personal. Kontakta din vårdcentral och uppge att du arbetar inom Region Blekinge.
 7. Testning av kursdeltagare sker via bokad tid på 1177.se Länk till annan webbplats. Har du problem med att hämta självtest-kit kontakta Internatföreståndare Mona Knutsson.