Ekonomi

Internatavgiften och vad som ingår i den hittar du i ditt hyresavtal (den är olika beroende på om du bor på nya eller gamla internatet). Avgiften är obligatorisk för alla internatdeltagare och olika delar kan inte väljas bort. Från läsåret 23/24 är internatavgiften 4 600 kr/4 veckor på nya internatet och 4 100 kr/4 veckor på gamla internatet.

Hyresavtal för läsåret 23/24 är under arbete och kommer publiceras här så fort de är klara.

För dig som inte bor på skolan är externatavgiften 265 kr för fyra veckor från läsåret 23/24. Denna avgift täcker kostnader för läromedel, olycksfallsförsäkring, kostnader för några gemensamma måltider och utflykter, fritt kaffe/te samt viss kopiering/utskrift. Avgiften är obligatorisk för alla externatdeltagare och olika delar kan inte väljas bort. Förmiddagsfika och lunch kan köpas på skolan för de som önskar.

Övrigt: Det tillkommer kostnader för skrivmateriel och material till produkter som du tillverkar tex. mat- konst- och textilmaterial. Övriga ev. kostnader framgår i texten för varje utbildning. Visst skrivmaterial kan köpas på skolan, t.ex. block, pennor, suddgummi, stift etc. till ett mycket bra pris.

Studieresor: Kostnaderna varierar mellan de olika utbildningarna.