Externat

För dig som inte ska bo på skolans internat.

Från läsåret 20/21 är externatavgiften 230 kr för fyra veckor. (Läsåret 19/20 är den 430 kr för fyra veckor eftersom förmiddagsfika ingår).

Denna avgift täcker kostnader för läromedel, olycksfallsförsäkring, kostnader för några gemensamma måltider och utflykter, fritt kaffe/te samt viss kopiering/utskrift.

Avgiften är obligatorisk för alla externatdeltagare och olika delar kan inte väljas bort.

Förmiddagsfika och lunch kan köpas på skolan för de som önskar.

Övrigt: Det tillkommer kostnader för skrivmateriel och material till produkter som du tillverkar tex. mat- konst- och textilmaterial. Övriga ev. kostnader framgår under respektive kurs/ utbildning på vår hemsida. Visst skrivmaterial kan köpas på skolan, t.ex. block, pennor, suddgummi, stift etc. till ett mycket bra pris.

Studieresor: Kostnaderna varierar mellan de olika utbildningarna. Se kostnader för respektive kurs/ utbildning på vår hemsida.