Internettillgång

Om du vill använda internet i skolbyggnaderna:

På alla skolans datorer finns det internet och du loggar in i datorerna med användarnamn och lösenord som du får vid skolstarten.

I huvudbyggnaden och på KTH finns det wifi och det nät som ditt inlogg (samma som till skolans datorer) fungerar på heter ltb-publik. För att kunna använda ltb-publik måste du först ha bytt lösenord på en av skolans egna datorer (glöm inte att din telefon oftast sparar uppgifter så byter du lösen på datorn så behöver du antagligen byta även på din telefon). Det har förekommit en del problem med wifi på vissa telefoner pga inställningar och annat och tyvärr har Region Blekinge strikta regler runt att personal på skolan inte får tillhandahålla support när det gäller privat utrustning. det lösenord du byter till behöver vara minst 10 tecken långt och innehålla STORA bokstäver, små bokstäver, siffror och specialtecken som .?!-

Om du behöver ett nytt lösenord så ber du antingen din lärare ringa IT eller så mailar du till malin.danielsson@regionblekinge.se alternativt skickar du sms till 0728-804443 så beställer Malin ett nytt av IT-avdelningen. Observera att det endast går att få hjälp med detta måndag-fredag mellan 8.00 och 16.00 och ibland tar det lite tid att få svar.

Det finns även ett nät som heter rbguest som du kan använda, för att logga in där behöver du godkänna villkoren och sen är det klart.

Om du vill använda internet på nya internatet:

Med tiden kommer det komma fiber, men eftersom det har blivit försenat så har du tills vidare tillgång till 3 olika trådlösa nät.

Ltb-publik där du använder samma inlogg som till skolans datorer (se ovan för instruktion).

rbguest som är öppet så fort du godkänt villkoren vid första inloggningen.

På varje våning finns det även ett mobilt bredband som du kan använda om du får problem med något av de andra näten. Information om vilka nät och lösenord som gäller för det finns i pärmen för er våning.

Om du vill använda internet på gamla internatet:

På gamla internatet har du tillgång till internet via kabel eller med egen router. Om du får problem med ditt internet där skall du ringa till Bredband2 support (all information du behöver om detta hänger på anslagstavlan i ditt hus). Precis som med wifi till privat utrustning gäller samma regler på internatet att personal inte får tillhandahålla support gällande privat utrustning.