Läsårstider och lovdagar

Hösttermin 2020

2020-08-19 - 2020-12-18

Lovdagar: 2020-10-26 - 2020-10-30, v.44 (höstlov)

Vårtermin 2021

Vårterminen 2021-01-11 - 2021-06-04

2021-02-22 - 2021-02-26, v.8 (sportlov)

2021-04-06 - 2021-04-09, v.14 (påsklov)

Hösttermin 2021

2021-08-18 - 2021-12-17

Lovdagar: 2021-11-01- 2021-11-05, v.44 (höstlov)

Vårtermin 2022

2022-01-10 - 2022-06-03

2022-02-21 - 2022-02-25, v.8 (sportlov)

2022-04-19 - 2022-04-22, v.16 (påsklov)