Studiestöd

Det finns olika sorters ekonomiskt stöd att söka när man ska läsa på folkhögskolan.

Studiehjälp

Om du är under 20 år (till och med vårterminen det år du fyller 20 år) kan du få studiehjälp. Studiehjälpen består av av:

  • studiebidrag
  • inackorderingstillägg
  • extra tillägg.

Du behöver inte själv ansöka om studiebidrag. Folkhögskolan rapporterar automatiskt in alla studerande som är under 20 år.

Inackorderingstillägg och extra tillägg måste du själv ansöka om hos CSN. För dessa två tillägg är sista ansökningsdag hos CSN den 30 juni för det läsår som man precis har läst.

Du som reser dagligen till skolan och har minst 6 km färdväg, kan ansöka om ersättning för resekostnader hos din hemkommun. Eventuellt kan även kost- och läromedelsbidrag betalas av din hemkommun. Beslut fattas av kommunen och ingår inte i studiehjälpen från CSN. Kontakta din hemkommun för mer information.

Studiemedel

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på Folkhögskola. Studiemedel består av studiebidrag och studielån och beräknas per vecka. Du kan få studiemedel för studier på heltid eller deltid (50 eller 75 procent). Du kan även söka studiemedel för distansstudier. Du kan välja att enbart söka bidraget eller att söka färre antal veckor med bidrag och lån än det maximalt tillåtna. Du kan också välja att söka färre låneveckor än bidragsveckor. Studiemedelsansökan hittar du på www.csn.se

Kontakt

CSN

Webbplats: www.csn.se
Talsvar 0771-276 800 (dygnet runt)
Kundcenter 0771-276 000 (vardagar 8.00-16.30)

Folkhögskolornas informationstjänst (FIN)

Webbplats: www.folkhogskola.nu
Telefon: 08-796 00 50