Vaktmästeri

Vi har hand om om enklare fastighetsskötsel, trädgårds- och parkskötsel. Annan fastighetsskötsel har Region Blekinges hantverkare hand om.

Om du behöver hjälp av oss så skickar du en anmälan om detta till vår mail.

OBS! När det gäller akuta felanmälningar på kvällstid (efter kl.16) och helger ringer man till Region Blekinges journummer: 0455-731000