Länkar

Här hittar du nyttiga länkar för studerande, blivande studenter och besökare.

Huvudman

Region Blekingelänk till annan webbplats är huvudman för Blekinge folkhögskola.

Studier

Folkbildningsrådetlänk till annan webbplats
Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre organisationer som medlemmar: Folkbildningsförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO). Folkbildningsrådet har till uppgift att för medlemmarnas räkning göra det som regering och riksdag kräver för att statsbidrag ska ges till studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter.

Folkbildningsnätetlänk till annan webbplats
Folkbildningsnätet består av ett antal pedagogiska verktyg, som är öppet för folkhögskolor.

Folkhögskola.nulänk till annan webbplats
Här kan du hitta information om alla Sveriges folkhögskolor.

Folkhögskolornas studeranderättsliga rådlänk till annan webbplats
Hit kan du vända dig om du har klagomål på skolan.

CSN — Centrala Studiestödsnämndenlänk till annan webbplats
Här hittar du information om studiestöd och studielån.

UHR - Universitets- och högskolerådetlänk till annan webbplats
Här hittar du information om högskolor och universitet.