Studeranderätt och inflytande

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) finns till för att ge råd i konflikter mellan deltagare och skola. Mer information om FSR hittar HÄR Länk till annan webbplats.

Skolan har en studeranderättslig standard som granskas av FSR. Du kan vända dig till FSR om du tycker att skolan har behandlat dig orättvist eller har undanhållit information. Du kan inte vända dig till FSR om du är missnöjd med ditt omdöme eller behörighet, då det är frågor som inte tas upp hos FSR.

Studerandeinflytande. Det finns flera olika sätt att påverka studierna och verksamheten på skolan. Det bästa sättet att påverka är direkt i klassen eller att prata med din/dina lärare.

Andra sätt är:

Kursråd. Vid Blekinge folkhögskola finns ett kursråd. I det ingår representanter för skolans ledning, deltagare och personal. Kursrådet har till uppgift att verka för att arbetsro och trivsel skapas. Alla kurser väljer representanter från sin egen kurs till kursrådet. Sammanträder 1 gång per månad. Vilken form kursrådet kommer att sammanträda under Corona är i dagsläget inte klart.

Elevkår. Deltagarna på folkhögskolan kan organisera sig i en elevkår, knuten till SFvux (Sveriges förenade studentkårer). Under de senaste åren har vi dock inte haft någon elevkår på skolan.

Stormöten. Möte för all personal och alla deltagare, vid behov.