Värdegrund

Vår värdegrund baserar sig på övertygelsen att varje människa vill och kan utvecklas. Det personliga mötet är det som skapar de värden vi strävar mot: trygghet, gemenskap, glädje, engagemang och ömsesidig respekt. Vår ambition är att varje individ ska känna sig trygg att efter sina förutsättningar påverka, forma och utveckla sitt liv. Ur detta växer respekt och ansvar för det egna handlandet.