Webbplatsens tillgänglighet

Region Blekinge står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här hittar du information om hur regionblekinge.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår webbplats ska vara tillgänglig för alla. Vi försöker skriva kortfattat och enkelt, strukturera informationen på ett tydligt sätt och undvika tekniska lösningar som försvårar för dig. Vi har också byggt webbplatsen så att den ska vara tillgänglig för alla oavsett om du har en äldre dator, surfar från en mobiltelefon, använder modemuppkoppling eller har någon funktionsnedsättning.

Vad kan du göra om du inte kan ta del av informationen på webbplatsen?

Om du inte kan ta del av information på denna webbplats kan du vända dig till oss så ska vi försöka hjälpa dig så att du först och främst får tillgång till informationen. Du kan också lämna synpunkter på tillgängligheten i formuläret nedan. Vi kan då sträva efter att göra webbplatsen bättre för dig och andra användare.

Vill du ha ett svar från oss så kan du fylla i dina kontaktuppgifter, annars lämnar du den informationen tom för att vara anonym.
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen strävar efter att vara förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Dokument i pdf-format

Vi arbetar med att göra inlänkade dokument i pdf-format tillgängliga enligt webbdirektivet. På regionblekinge.se kan det förekomma pdf-dokument som inte är korrekt utformade. Vi strävar också efter att minska användningen av information i pdf-format. Så mycket information som möjligt ska publiceras på vanliga webbsidor.

Vårdgivarwebben

Vårdgivarwebben (För vårdgivare som det heter i våra menyer) är en avdelning på regionblekinge.se som riktar sig till interna och externa vårdgivare. Denna information är överflyttad från vår tidigare webbplats ltblekinge.se.

Vi ser denna information som ett extranät som för tillfället inryms som en separat avdelning på regionblekinge.se. Det är inte information som riktar sig till allmänheten och är inte en del av vår digitala offentliga service. Vi har ännu inte beslutat om denna information ska blir en egen fristående webbplats i likhet med hur flera andra regioner hanterar denna typ av information.

Informationen på vårdgivarwebben är tillgänglighetsanpassad i likhet med övriga regionblekinge.se. På vårdgivarwebben finns det dokument i pdf-format vars syfte är att hanteras av vårdgivare. I fall dokumenten innehåller patientinformation ligger de placerade här för att kunna skrivas ut och ges till patienten i vårdmötet eller skickas med post.

 

Hur vi testar webbplatsen

I framtagandet av regionblekinge.se har kravställning för både teknik samt redaktionellt arbete varit att stödja tillgänglighetsdirektivet. Vårt publiceringssystem gör en maskinell tillgänglighetsgranskning inför varje publicering. Verktyget ger också via gränssnittet stöd till redaktören i det redaktionella arbetet. Vi gör även automatiserade tillgänglighetskontroller en gång i månaden.

Webbplatsen publicerades 1 januari 2019. Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades den17 november 2023.

Hittade du informationen du sökte?