Anatomisk docka som vilar huvudet på böcker

Allmän kurs - inriktning vård och omsorg - gymnasienivå

Varje människa är unik, därför behöver omsorgsyrket dig som ser till varje individ och som vill arbeta med att möta och vårda människor i behov av hjälp och stöd.

Hos oss har du möjlighet att utbilda dig inom vård- och omsorgsbranschen samtidigt som du skaffar dig grundläggande behörighet till yrkeshögskolan eller högskolan.

Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg vilket ger dig goda chanser till arbete efter utbildningen.

Beroende på hur många år du väljer att läsa, får du under 1-3 år möjlighet att läsa in yrkeskunskaper motsvarande branschens krav för vårdbiträde och undersköterska inom kommun/region, grundläggande behörighet för yrkeshögskolan och högskolan.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform som passar dig som önskar en lugn studietakt i en trygg miljö. De allmänna ämnena och yrkesämnena integreras och undervisningen varvas mellan teori och praktik; temaarbeten, diskussioner, grupparbeten och enskilda arbeten. Vissa delar läser du tillsammans med andra kurser på skolan och ibland bryts undervisningen för andra aktiviteter tex föreläsningar och friluftsdagar. Du kommer också att praktisera inom vård- och omsorgsbranschen.

På kursen kan du läsa:

Hälsopedagogik

Medicin

Etik och människans livsvillkor

Psykiatri

Psykologi

Specialpedagogik

Vård och omsorgsarbete

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Äldres hälsa och livskvalitet

Akutsjukvård

Palliativ vård

Svenska/Svenska som andraspråk

Samhällskunskap

Engelska

Historia

Religion

Naturkunskap

Matematik

Ämnena läses i stora delar tillsammans och bildar en helhet på kursen. Vi varvar teori och praktik så att du ska känna dig trygg när du går ut på praktik och ska arbeta som vårdbiträde eller undersköterska. Praktiska moment kommer att ske i metodrum där du får öva på bland annat lyft- och provtagningsteknik.

Kursen är på heltid med minst 20-25 klocktimmar/vecka. Vi lägger stor vikt vid närvaro för att du ska kunna utvecklas som individ och växa och lära tillsammans med övriga deltagare.

Förkunskaper: Grundläggande behörighet från svensk grundskola eller motsvarande

Vid stort antal sökande prioriteras sökande med enbart grundskola samt bristfällig eller äldre gymnasieskola.

ANSÖK HÄRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster