Leende man liggande i en ring av maskerade människor

Dramapedagogutbildningen

Älskar du att se människor utvecklas? Drömmer du om att få leda grupper på ett kreativt och personligt sätt? Är du nyfiken på hur man kan blanda drama, teater och ledarskap med tydliga metoder? Då är Dramapedagogutbildningen något för dig!

Dramapedagogutbildningen är en 2-årig eftergymnasial yrkesutbildning som ger dig kunskap och verktyg att arbeta inom många olika områden som utbildning, teater, ledarskap, personalutveckling och hälsoarbete med mera.

Under två år befinner du dig i en öppen, utmanande och kreativ miljö. Vi utforskar tillsammans dramapedagogikens och teaterns möjligheter för utveckling av grupper och individer.

Pedagogikens kärna är kunskap genom Skapande, Agerande och Reflektion tillsammans med gruppen. Dina dagar fylls med praktiska övningar, teori, och praktik för att på ett optimalt sätt ge dig verktyg och kompetens inför arbetslivet. Hos oss börjar Din resa!

Folkhögskolan är en annorlunda skolform och passar dig som önskar en lugn studietakt i en trygg miljö. Arbetssätten i undervisningen varierar mellan temaarbeten, diskussioner, studiebesök, auskultationer, projektarbeten, grupparbeten och enskilda arbeten. Vissa delar läser du tillsammans med andra kurser på skolan och ibland bryts undervisningen för andra aktiviteter tex föreläsningar och friluftsdagar.

Om utbildningen:

Dramapedagogutbildningen är en 2-årig eftergymnasial yrkesutbildning vars metoder har sitt ursprung i ämnena drama, teater och pedagogik.

Utbildningen syftar till att ge kraftfulla verktyg som gör det möjligt att leda grupper kreativt, konkret och personligt.

I år 1 ingår kortpraktik och auskultationer och i år 2 längre praktikperioder med handledare.

Efter genomgången utbildning kan du söka auktorisation hos RAD (Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger) www.dramapedagogen.se Länk till annan webbplats.

Vi lägger stor vikt vid närvaro för att du ska kunna utvecklas som individ och växa och lära tillsammans med övriga deltagare. Kursen är på heltid med minst 20-25 pedagogledda timmar/vecka.

Förkunskaper: Grundläggande behörighet från gymnasium eller motsvarande.

Alla behöriga kommer att bli kallade till en ansökningsdag, där intervjuer, övningar och presentation av utbildningen genomförs. Därefter görs ett urval baserat på personliga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta vägs sedan mot hela gruppens dynamik och uppbyggnad.

Kostnader:

Kurslitteratur bekostas av deltagarna själva

Utbildningsplan och litteraturlista kommer under våren.

Sista ansökningsdag är 2 maj

Du som är intresserad av att söka är välkommen att kontakta oss för frågor kring utbildningen. Vill du prata med någon av våra tidigare deltagarna får du gärna kontakta Lottie Hüllert, charlottehyllert@hotmail.com, 0708-988417 eller Peter Sjöstrand, biodlare@hotmail.com, 0723-813444

Innan du börjar fylla i din ansökan behöver du ha följande saker redo:

Kontaktuppgifter till en referens (någon som känner dig väl t ex lärare, fritids- idrottsledare, arbetsgivare, men inte familjemedlem).

Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen.

Senaste slutbetyg/terminsbetyg eller samlat betygsdokument.

Personbevis för studier som du beställer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utdrag ur belastningsregistret som du beställer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta gäller de av våra utbildningar som har samarbeten med tredje part, t ex praktik, föreställningar etc.

Du kommer även få kryssa i att du godkänner att vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Vad det innebär kan du läsa om här.

Vi har antagning till kursen vartannat år. Vill du inte söka i år är nästa möjlighet att söka till kursen läsåret 24/25.

ANSÖK HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.