En röd gammal stuga med grönsakstäppa framför

Etableringskurs

Etableringskurs för nyanlända till Sverige.

Uppdrag och målgrupp

Etableringskursen på Blekinge folkhögskola är ett regeringsuppdrag och samarbete med Arbetsförmedlingen i Ronneby och Karlshamn. Det är Arbetsförmedlingens handläggare som anvisar deltagare till kursen. Målgruppen är vissa nyanlända invandrare som omfattas av etableringsprogrammet. Personer med kort utbildningsbakgrund prioriteras.

Mål och syfte

Målet är att under vår- respektive höstterminen erbjuda sammanlagt 32 nyanlända personer från Ronneby och Karlshamns kommun en utbildningsplats under sex månader. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska stärka sina möjligheter att studera på grundläggande eller gymnasial nivå inom Komvux eller på folkhögskola och särskild utbildning för vuxna - eller att få ett arbete. Deltagare som genomfört kursen får ett kompetensintyg, som ska ligga till grund för fortsatta studier på Komvux, folkhögskola eller SFI. De ska också genom studie- och yrkesvägledning få en plan för att fortsätta närma sig arbetsmarknaden.

Innehåll

Kursen innehåller studier i svenska, arbetsförberedande och orienterande insatser. De arbetsförberedande aktiviteterna syftar till att öka personens möjlighet till arbete. Orienterande aktiviteter syftar till att öka personens kunskap om arbetsmarknaden. Studierna genomförs med folkhögskolans arbetssätt och metoder. Ämnesaktiviteterna sker i grupp på svenska och är integrerade med varandra. Deltagarnas kompetenser, intressen och framtida yrkesmål tillvaratas och ger form åt kursens innehåll. Deltagarna har alltså goda möjligheter att påverka aktiviteterna. Vi genomför samarbeten med folkbildningsförbund, föreningar, företag, privatpersoner etc.

Organisation

Etableringskursen på Blekinge folkhögskola har en organisation med två 6 månaders utbildningar per år. Det är kursstarter i februari och september. Utbildningen är kostnadsfri för deltagaren, som får etableringsersättning och omfattas av vissa försäkringar. Studierna bedrivs på heltid under 26 veckor med 20 h schemalagda aktiviteter per vecka. Det ingår inga lov i utbildningen, men helgdagar är lediga.

Om du är intresserad av kursen så kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen!