Fiskevårdare

Fiskevårdslinjen

Vill du jobba med fiskar och praktisk fiskevård? På Fiskevårdslinjen sysslar vi med detta på heltid – du kan se fram emot ett år med mycket praktiskt arbete utomhus i Blekinges åar, sjöar och kustvatten. Fiskevårdslinjen är unik i Sverige som den enda heltidskursen i fiskevård, som inte kräver gymnasiekompetens. Hos oss är intresse viktigare än betyg och meriter.

Kursen

Du är intresserad av fisk, biologi och fiskevård. Ofta, men inte alltid, finns ett intresse för sportfiske med i bakgrunden. Du vill lära dig mer om fiskevård och vattenmiljöer. Kanske tänker du dig ett arbete inom området i framtiden, eller så vill du utveckla ditt intresse av andra skäl. Du kan t.ex. ha ett fiskevatten på hemorten som du vill ta vara på, eller kanske du bara vill veta mer.

Vi har bedrivit undervisning i fiskevård sedan början av 80-talet. På skolan finns gedigen erfarenhet av ämnesområdet och en grundlig biologisk kunskap. Undervisningen är huvudsakligen praktisk ute i fält, knuten till olika projekt, men en del teori behövs självklart för att förankra praktiken.

Skolan är belägen mitt i Blekinge, omgärdad av Östersjön och mängder av sjöar och vattendrag, vilket bildar grunden för kursen. Det är en folkhögskola med ca 120 elever som studerar allt från konst och matlagning till naturvetenskaplig gymnasiekompetens. Fiskevårdsklassen är 10-12 studerande. Kursen är ett läsår, startar i mitten av augusti och slutar i början av juni nästa år. Studierna bedrivs på heltid.

Dina intressen påverkar upplägget

Ditt eget engagemang, erfarenheter och kunskaper är en viktig del av vårt upplägg och du har själv stor möjlighet att påverka kursens utformning. Ämnen som fiskevård, ekologi, marinbiologi, limnologi(sötvattensbiologi) och fiskbiologi finns på schemat, och ingående moment är t.ex. biotopvård, elfiske, fiskodling, avelsfiske, kustundersökningar, inventering, studieresor, projektarbete, praktik och sportfiske. Oftast jobbar vi med projekt där flera ämnen och moment ingår tillsammans.

Fritt och praktiskt arbete

Vi jobbar utomhus under större delen av höst-terminen, samt även en hel del under vintern och våren. Undervisningen är huvudsakligen praktisk och knuten till olika projekt, men en del teori behövs naturligtvis för att förankra praktiken.
Projekten vi jobbar med är nästan alltid i ”skarpt” läge, dvs. beställda av kommun, länsstyrelse eller olika fiskevårdsorganisationer, och avsedda att
resultera i verklig fiskevård.

En bred orientering

Målet är att du efter genomgången kurs ska ha en god orientering om fiskevårdens olika arbetsfält, metoder och tillämpningar, och att du när kursen
är slut själv ska kunna starta och genomföra ett fiskevårdsprojekt, eller jobba inom ett redan existerande projekt. Kanske du blir inspirerad att gå vidare inom området, vare sig du tänker dig ett arbete inom området i framtiden, eller om du vill utveckla ditt fiskevårdintresse av andra skäl.

Praktik och projektarbete för fördjupning

Under våren får du möjlighet att praktisera på något företag eller myndighet i branschen. Ett självständigt projektarbete pågår under stor del av läsåret och ger dig möjligheter att fördjupa dig inom de delar av fiskevården som just du vill utveckla dig inom.

Exkursioner och resor

Skolans placering ger idealiska möjligheter till exkursioner och studieresor, och vi är ute i fält nästan hela tiden. I slutet av maj brukar vi göra en längre studieresa, som ofta förläggs till något grannland. För att täcka merkostnaderna i samband med alla resor tas en avgift på cirka 2500:- per termin ut. Utbildningen startar inte vid för lågt deltagarantal.

Om du vill se vad vi gör på dagarna så följ oss på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi finns på Instagram också Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista ansökningsdag är 15 augusti.

Innan du börjar fylla i din ansökan behöver du ha följande saker redo:

Kontaktuppgifter till en referens (någon som känner dig väl t ex lärare, fritids- idrottsledare, arbetsgivare, men inte familjemedlem).

Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen.

Senaste slutbetyg/terminsbetyg eller samlat betygsdokument.

Personbevis för studier som du beställer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utdrag ur belastningsregistret som du beställer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta gäller de av våra utbildningar som har samarbeten med tredje part, t ex praktik, föreställningar etc.

Du kommer även få kryssa i att du godkänner att vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Vad det innebär kan du läsa om här.