Målande kvinna sittande på marken

Konstlinjen

Vår inriktning är Berättande Konst. Den studerande får möjlighet att utveckla individuellt skapande och förtrogenhet i sitt skapande och sin teknik. Din egen vilja och nyfikenhet är viktig. Förberedande utbildning till konsthögskolor.

Kursen riktar sig både till dig som har gått estetiskt gymnasium och till dig som har mindre erfarenhet och kan tänka dig en framtid inom konsten.

Målet med ”Berättande Konst” är att

  • Utveckla ett individuellt och unikt skapande i två- och tredimensionella uttryck.
  • Fördjupa sig mer i några tekniker och material och bli förtrogen med det.
  • Få en introduktion samt prova på nya tekniker.
  • Kunna arbeta intuitivt och med helheten. Sedan analysera och bryta upp verket i delar. Bryta invanda mönster och skapa något nytt unikt.
  • Känna till om konstens historia, samtidskonsten och människans roll och avtryck på jorden.
  • Ge möjligheter att bli antagen till konsthögskola.

Undervisningen kommer delvis att ligga i block. Detta för att få ett större sammanhang och mer fördjupning. Vi arbetar i projektform med teman. Baskunskaper med genomgångar av färglära eller kroki ligger anpassade för de teman vi arbetar med.

Huvud ämnet är konst. Där ingår teckning, målning, skulptur, grafik, konsthistoria, nutida konstformer keramik och foto.

Det är viktigt att du inte glömmer bifoga 5 st arbetsprover med din ansökan till oss.

Internationellt projekt

Förutom din egen kurs kan du även söka till vårt internationella projekt. Projektets inriktning är resa, foto och volontär. Under en halvdag i veckan kommer de som deltar lära sig dokumentera med digital systemkamera för att sedan resa iväg och dokumentera och volontärarbeta i ett annat land. Efter hemkomst görs en utställning av materialet på Blekinge Museumlänk till annan webbplats. Läsåret 19/20 kommer resan gå till Thailand.

Kostnader

Vi tar ut en kostnad för varje deltagare på 1100 kr/ termin för resor (500 kr) och gemensamt material, (600 kr). Eget material kan köpas på skolan.

ANSÖK HÄRlänk till annan webbplats