Glada människor sitter på rad och skrattar

Seniorkurser

Skolan ordnar terminskurser för seniorer. Kursernas inriktningar varierar för de olika terminerna.

Vårens inriktningar fastställs under november månad.
Höstens inriktningar fastställs under maj månad.
Kursutbud och ansökningsblankett hittar du i samma dokument nedan. Om dokumentet fattas så betyder det att det inte går att söka just nu.
Välkommen till seniorkurserna!

Senaste information gällande seniorkurserna: Seniorkurserna är pga av Corona pausade sedan den 17/3. Utskickad fakturan för senioravgiften ska betalas. Då seniorkurserna är pausade och förväntas öppna upp i maj ska fakturan betalas. Om samhällsutvecklingen skulle visa sig omöjliggöra en nystart kommer avgiften att återbetalas, dock med avdrag för den kurstid som redan genomförts.