Bild på en band med en stenyxa på ett fält

Kulturlandskapet som kunskapskälla

Kursen kommer tyvärr inte kunna genomföras den 8-10 juni pga Covid-19. Vi försöker hitta en lösning på att kunna starta kursen vid annan tidpunkt.

Kursen syftar till att ge en övergripande förståelse för kulturlandskapet, kulturarvet samt olika aspekter av historiebruk. Målet är att du under tre dagar ska få ta del av undervisningsmoment såväl på skolan som ute i delar av Ronneby kommun. Vi kommer besöka vitt skilda kulturmiljöer samt ta del av olika metoder som används i arbetet med kulturhistoria och arkeologi. Exemplen som kommer att användas utgörs av aktuella forskningsprojekt som exempelvis de kring vraket efter Gribshunden samt lämningarna vid järnålderns Västra Vång. I kursen ingår även att få ta del av det pågående projektet kring skapandet av ett helt nytt museum i Ronneby.

Dag 1: Föreläsningar samt inläsning på skolan.

Dag 2: Exkursion till Brunnsparken/Kallvattenkuren samt stadsvandring i Ronneby.

Dag 3: Exkursion till bl a Johanishusåsen och Västra Vång.

Kostnad: 815 kr inkl moms. Det ingår en förmiddagsfika, en lunch på skolan och två lunchmatsäckar att ta med ut. Det ingår också buss till utgrävning en av dagarna, försäkring, viss kopiering mm.

Vill man bo blir kostnaden 1735 kr inkl. moms. Då ingår allt det ovan för själva kursen och sedan rum inkl lakan. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda frukost eller kvällsmat i samband med kursen, men det finns kök i anslutning till rummen.