Vård- och omsorgslinjen

Varje människa är unik, därför behöver omsorgsyrket dig som ser till varje individ och som vill arbeta med att möta och vårda människor i behov av hjälp och stöd.

Hos oss har du möjlighet att utbilda dig inom vård- och omsorgsbranschen. Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg vilket ger dig goda chanser till arbete efter utbildningen.

Beroende på hur många år du väljer att läsa, får du under 1-2 år möjlighet att läsa in yrkeskunskaper motsvarande branschens krav för vårdbiträde och undersköterska inom kommun/region.

Vård- och omsorgslinjen passar dig som önskar en lugn studietakt i en trygg miljö. Ämnena integreras med varandra och undervisningen varvas mellan teori och praktik; temaarbeten, diskussioner, grupparbeten och enskilda arbeten. Praktiska moment sker i vårt metodrum där du får öva på bland annat lyft- och provtagningsteknik. Ibland bryts undervisningen för andra aktiviteter tex föreläsningar och friluftsdagar. Du kommer också att få praktisera inom vård- och omsorgsbranschen.

Då kommunikation med människorna du möter är av stor vikt, lägger vi extra kraft på svenska språket, och ord och begrepp inom vården, där det goda samtalet gör att du lättare kan förstå och bli förstådd av de individer du kommer att möta i ditt framtida yrke.

Första året läser du ämnen som ger dig motsvarande branschens krav för vårdbiträde:

Anatomi och fysiologi 1

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Gerontologi och geriatrik

Hälso- och sjukvård 1

Omvårdnad 1

Psykiatri 1

Psykologi 1

Social omsorg 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Extra svenska

Andra året läser du ämnen som ger dig motsvarande branschens krav för undersköterska:

Anatomi och fysiologi 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Hälso- och sjukvård 2

Omvårdnad 2

Psykiatri 2

Social omsorg 2

Vård- och omsorg specialisering

Samhällskunskap 1a1

Extra svenska

Vi lägger stor vikt vid närvaro för att du ska kunna utvecklas som individ och växa och lära tillsammans med övriga deltagare. Kursen är på heltid med minst 20 klocktimmar/vecka.

Förkunskaper: Grundläggande behörighet från svensk grundskola eller motsvarande

Vid stort antal sökande prioriteras sökande med enbart grundskola samt bristfällig eller äldre gymnasieskola.

Kostnader: Utöver den obligatoriska externat/internatavgiften tillkommer kostnader för transport under praktiken.

Sista ansökningsdag är 2 maj. Därefter går det att söka i mån av plats och då tar vi ansökningarna i turordning tills kursen är full.

För dig som vill veta mer om folkhögskolan som skolform så hittar du det här.

Innan du börjar fylla i din ansökan behöver du ha följande saker redo:

Kontaktuppgifter till en referens (någon som känner dig väl t ex lärare, fritids- idrottsledare, arbetsgivare, men inte familjemedlem).

Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen.

Senaste slutbetyg/terminsbetyg eller samlat betygsdokument.

Personbevis för studier som du beställer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utdrag ur belastningsregistret som du beställer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta gäller de av våra utbildningar som har samarbeten med tredje part, t ex praktik, föreställningar etc.

Du kommer även få kryssa i att du godkänner att vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Vad det innebär kan du läsa om här.

ANSÖK HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.