Mia stående utanför nya internatet

Några ord från vår folkhögskolechef/rektor

Jag tror på alla människors möjlighet och vilja till ett bra liv. Jag tror på alla människors rätt att utvecklas, utbildas, växa och att det är aldrig är för sent att välja om, börja om och få nya chanser i livet. På folkhögskolan är detta möjligt.

Blekinge folkhögskola är i deltagarantal en mindre folkhögskola där vi erbjuder en bred kursvariation i flera välkomnande byggnader belägna i en stor parkmiljö mitt i Blekinge. Här ligger även vårt nya internat.

Skolans profil är inriktad på utemiljön, på den omgivande parken, Blekinges trädgård med närhet till ekskogar, kulturmiljöer, hav och skärgård. Det gröna och hållbara är i fokus tillsammans med kultur och hälsa.

Hos oss utbildas undersköterskor, nästa konstnär, kockar, nästa kläddesigner, nästa mello-vinnare, måltidsbiträden, specialistundersköterskor, nästa högskolestudenter, manusskribenter, naturvårdare, vårdbiträde, nästa läkare, samhällsdebattörer, medmänniskor, demokrater och hållbara människor.

Här ges du förutsättningar för och förväntas att vara delaktig i din utbildning och tid på folkhögskolan på olika sätt. Du ges möjligheter till nya kontakter genom samarbeten med externa aktörer, gästföreläsare och företag samt med enheterna kultur- och bildning, regional utveckling och hälso-och sjukvården inom Region Blekinge.

På vår skola möts en mångfald av människor både i ålder, kultur och erfarenheter. Personalen har lång erfarenhet och utbildning inom sina områden och många är även verksamma inom sitt hantverk.

Du är varmt välkommen till Blekinge folkhögskola - Hållbar bildning för alla.

/Mia Karlsson, Folkhögskolechef/rektor

Region Blekinge är huvudman för Blekinge folkhögskola.

Strategiplan för Blekinge folkhögskola 2023-2027 Pdf, 13.6 MB.

Hittade du informationen du sökte?