Om folkhögskola

Det har funnits folkhögskolor i Sverige i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige. På folkhögskola utgår lärandet från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter.

I undervisningen utgår vi från folkbildningens pedagogik där samtal, dialog och praktiskt gestaltande är central och ditt aktiva deltagande en förutsättning. Vi har små undervisningsgrupper som skapar trygghet och allas röster blir hörda.

Regeringen har följande syften med statens bidrag till folkbildningen:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Mer info hittar du här. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?