Seniorkurs

Välkomna till vårens seniorkurser. Under vårterminen erbjuder vi ett antal olika korta kurser för seniorer. Flertalet sker tillsammans med de olika långa kurserna på skolan. Kurserna har ett varierat utbud i ämnen, tider och antal träffar.

Vi kommer till vårterminen presentera kurser vid två olika tillfällen. De första kurserna presenterades i december och har nu passerat sista ansökningsdatum.

I månadsskiftet januari - februari kommer det att presenteras ytterligare fem kurser, dessa med olika ansökningsdatum.

Kurs med start under april månad; sista ansökningsdag den 18 mars

Kurs med start under maj månad; sista ansökningsdag den 15 april

Det finns ett begränsat antal platser till de olika kurserna och vilka som kommer med avgörs via lottning.

För att vi skall starta en kurs krävs minst 5 deltagare.

Då kursernas längd varierar, varierar även priset på kurserna. I alla kurser ingår kaffe/te, viss kopiering och försäkring. På vissa kurser ingår material i kostnaden. Eventuella resor sköter och bekostar du som deltagare själv. Även eventuella kostnader för entréer mm står du som deltagare för själv.

Man söker till varje kurs för sig och ansökan till de olika kurserna hittar du under kursbeskrivningen på respektive kurs. Om du inte sedan tidigare har ett konto på SchoolSoft så behöver du skapa ett vid ansökan.

Hittade du informationen du sökte?