Region Blekinge

Allmän kurs - kultur och natur - grundskolenivå

Allmän kurs - kock/måltidsbiträde - grundskolenivå

Allmän kurs - vård och omsorg - grundskolenivå

Allmän kurs - kultur och natur - gymnasienivå

Allmän kurs - kock/måltidsbiträde - gymnasienivå

Allmän kurs - vård och omsorg - gymnasienivå

Allmän kurs - naturvetenskapligt basår - gymnasienivå

Berättar- och Teaterlinjen

Fiskevårdslinjen

Kock- och Måltidsbiträdeslinjen

Konstlinjen

Låtskrivarlinjen

Måltidsbiträdeslinjen - svenska som andraspråk

Textillinjen

Dramapedagogutbildningen - 2-årig yrkesutbildning

Seniorkurs