Två deltagare ler och sätter kateter på en plastmodell

Undersköterskeutbildning 2 år – även möjlighet till vårdbiträdesutbildning (1år)

Varje människa är unik, därför behöver omsorgsyrket dig som ser till varje individ och som vill arbeta med att möta och vårda människor i behov av hjälp och stöd.

Vi erbjuder en 2-årig yrkesutbildning till undersköterska och vårdbiträde. Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom vård- och omsorgssektorn vilket ger dig goda chanser till arbete efter utbildningen.

Utbildningen passar dig som önskar en lugn studietakt i en trygg miljö. Ämnena integreras med varandra och undervisningen varvas mellan teori och praktik; temaarbeten, diskussioner, grupparbeten och enskilda arbeten. Att arbeta för hållbara människor och undersöka grupprocesser kopplas samman med skolans ledord kultur, natur och hälsa.

Praktiska moment sker i vårt metodrum där du får öva på bland annat lyft- och provtagningsteknik. Du kommer också att få praktisera inom vård- och omsorgsbranschen.

Då kommunikation med människorna du möter är av stor vikt, lägger vi extra kraft på svenska språket, och ord och begrepp inom vården, där det goda samtalet gör att du lättare kan förstå och bli förstådd av de individer du kommer att möta i ditt framtida yrke.

Ibland bryts undervisningen för andra aktiviteter tex föreläsningar och friluftsdagar.

Första året läser du följande ämnen och får då yrkeskunskaper för vårdbiträde:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Omvårdnad 1
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Extra svenska, vid behov
 • APL – arbetsplatsförlagt lärande (praktik).

Andra året läser du följande ämnen som ger dig yrkeskunskaper för undersköterska:

 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 2
 • Social omsorg 2
 • Vård- och omsorg specialisering
 • Samhällskunskap 1a1
 • Vårdpedagogik och handledning
 • Extra svenska, vid behov
 • APL - arbetsplatsförlagt lärande (praktik).

Efter avklarad utbildning hos oss är du berättigad att ansöka om bevis från Socialstyrelsen som behövs för att få använda titeln undersköterska.

Vi lägger stor vikt vid närvaro för att du ska kunna utvecklas som individ och växa och lära tillsammans med övriga deltagare. Kursen är på heltid med minst 20 klocktimmar/vecka.

Förkunskaper: Grundläggande behörighet från svensk grundskola eller motsvarande

Vid stort antal sökande prioriteras sökande med enbart grundskola samt bristfällig eller äldre gymnasieskola.

Kostnader: Utöver den obligatoriska externat/internatavgiften tillkommer kostnader för transport under praktiken.

Sista ansökningsdag är 2 maj. Därefter går det att söka i mån av plats och då tar vi ansökningarna i turordning tills kursen är full. Minsta antal deltagare för att kursen ska starta är 10 personer.

För dig som vill veta mer om folkhögskolan som skolform så hittar du det här. Länk till annan webbplats.

Innan du börjar fylla i din ansökan behöver du ha följande saker redo:

 • Kontaktuppgifter till en referens (någon som känner dig väl t ex lärare, fritids- idrottsledare, arbetsgivare, men inte familjemedlem).
 • Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen.
 • Senaste slutbetyg/terminsbetyg eller samlat betygsdokument.
 • Personbevis för studier som du beställer här. Länk till annan webbplats.
 • Utdrag ur belastningsregistret som du beställer här. Länk till annan webbplats. Detta gäller de av våra utbildningar som har samarbeten med tredje part, t ex praktik, föreställningar etc.

Du kommer även få kryssa i att du godkänner att vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Vad det innebär kan du läsa om här.

ANSÖK HÄR Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?